Rondo Śląskich Przeciwlotników. Podjęto uchwałę

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta Piekary Śląskie jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie nadania rondu na skrzyżowaniu dróg publicznych DW911 oraz ul. Bytomskiej nazwy „„Rondo Śląskich Przeciwlotników". Dodatkowo zapadła decyzja dotycząca ustawienia rakiety na powyższym rondzie.

Rondo Śląskich Przeciwlotników
- Rada Miasta na wniosek Prezydent Miasta Sławy Umińskiej-Duraj upamiętniła wysiłek wielu pokoleń żołnierzy obrony przeciwlotniczej dając wyraz uznania ze strony lokalnej społeczności. Nadmienię również, że projekt jest wynikiem świetnej współpracy miasta Piekary Śląskie oraz 34. Śląskiego Dywizjonu Rakietowej Obrony Powietrznej w Bytomiu. Dzięki staraniom Pani Prezydent Sławy Umińskiej-Duraj oraz dowódcy Dywizjonu ppłk Grzegorza Gduli dodatkowo bardzo efektownym wynikiem tej współpracy będzie przekazanie miastu Piekary Śląskie rakiety S-75M WOŁCHOW – mówi Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie Tomasz Wesołowski.

Dzisiaj, 27.05.2021 r. na sesji Rady Miasta uchwalono nazwę ronda umiejscowionego na skrzyżowaniu dróg DW911 oraz ul. Bytomskiej. Od dzisiaj miejsce to nosi nazwę: „Rondo Śląskich Przeciwlotników". Jest to swoiste upamiętnienie działań żołnierzy obrony przeciwlotniczej, którzy służyli na terenie śląskiej ziemi. Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały 34. Śląski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej w Bytomiu jest prawnym następcą tradycji i historii 1. Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej, ta zaś - 13. Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej, których głównym zadaniem była i jest obrona Górnego Śląska wraz z infrastrukturą przemysłową.

Co z rakietą?

Dzięki współpracy Prezydent Miasta Piekary Śląskie Sławy Umińskiej-Duraj z dowódcą Dywizjonu ppłk Grzegorza Gduli, nasze miasto otrzymało rakietę S-75M WOŁCHOW. Początkowo obiekt miał stanąć na Rondzie Śląskich Przeciwlotników. Ten pomysł nie spotkał się jednak z pozytywną opinią GDDKiA. Negatywna decyzja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad została umotywowana względami bezpieczeństwa oraz obowiązującymi przepisami. Obecnie władze miasta planują umiejscowić rakietę w okolicy Kopca Wyzwolenia.

fot. Google Maps

Subskrybuj piekary.info

google news icon