Rolnicy z Piekar Śląskich odzyskają część pieniędzy za paliwo

Kiedyś miasto górnicze, dla wielu - miejsce kultu maryjnego. Oprócz standardowych skojarzeń, Piekary Śląskie to także dom wielu czynnie działających rolników. By wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom, Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa Urzędu Miasta poinformował o możliwości odzyskania części poniesionych z tytułu wykonywanych prac kosztów.

IMG 2201

Każdy rolnik, który posiada grunty oraz prowadzi hodowlę bydła na terenie miasta, może starać się o odzyskanie części pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do pracy. Chodzi o produkcję rolną i wykorzystywanie pojazdów przy chowie i hodowli bydła. Aby odzyskać część środków, należy złożyć wniosek z dołączonymi fakturami VAT, które będą stanowić dowód zakupu paliwa. Pisma kierować należy do Wydziału chrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa Urzędu Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 92 pokój nr 111.

Terminy, zasady, limity

Nabór wniosków rusza 2 sierpnia 2021 r. Potrwa do końca miesiąca. Żeby dotrzymać terminu złożenia wniosku wraz z załącznikami należy wystąpić do ARiMR o wydanie stosownych dokumentów. W przypadku dzierżawy gruntów będących użytkami rolnymi, należy wypełnić również oświadczenie. Zwrot kosztów dotyczy działalności od początku lutego br. do końca lipca. Limit zwrotu podatku akcyzowego wynosi:

  • 100,00 zł x ilość ha użytków rolnych
  • 30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze będą wypłacane od 1 do 29 października 2021 r. w formie przelewu na podany numer konta. Wzór wniosku o zwrot podatku można pobrać ze strony internetowej, albo osobiście w Urzędzie Miasta w pokoju nr 110 w budynku przy ul. Bytomskiej 92.

Jeśli rolnik ubiega się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do posiadanego bydła, dołączyć należy także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym zawarte będą informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, jakie posiada gospodarz, w odniesieniu do każdej siedziby stada, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok w którym został złożony wniosek o zwrot. Takie dokumenty wydaje się na wniosek producenta rolnego.

Subskrybuj piekary.info

google news icon