Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” 2020. Na jakiej pozycji znalazło się nasze miasto?

Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” uchodzi za jeden z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych w Polsce. Ranking weryfikuje skuteczność działań władz samorządowych w różnych kategoriach. Na którym miejscu uplasowały się Piekary Śląskie?

1 Urząd miasta

Jakie miejsce zajęło nasze miasto?

Piekary Śląskie, jako miasto na prawach powiatu mogło uzyskać maksymalnie 102 punkty w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2020. Nasze miasto uplasowało się na 16. pozycji, otrzymując 71,68 pkt. Z województwa śląskiego, przed nami znalazły się takie miasta jak: Gliwice (na 1. miejscu), Katowice (10. miejsce), Bielsko Biała (11. miejsce) i Rybnik (12. miejsce). Za nami na miejscu 30. uplasowała się Ruda Śląska, a Bytom zajął 41. miejsce. Tak wysokie miejsce Piekar Śląskich, świadczy o tym, że miasto jest właściwie zarządzane przez obecnych gospodarzy, a także rozwija się na wielu płaszczyznach.

Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej”

Ranking obejmuje wszystkie gminy, miasta i miasta na prawach powiatu w Polsce, wykluczając Warszawę. Od 16 lat, dane udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów i inne jednostki są szczegółowo badane i poddawane analizie. Kryteria oceny to 50 wskaźników, obejmujące cztery filary: trwałość ekonomiczno-finansowa, trwałość społeczna, trwałość środowiskowa oraz jakość zarządzania. Maksymalną ilość punktów jaką można było zdobyć to 100 pkt. dla gmin i miast (102 pkt dla miast na prawach powiatu).

W kategorii „trwałość ekonomiczno-finansowa” (max 30 pkt.) ocenie podlegały takie wskaźniki jak: zdolność samorządu do zwiększania dochodów własnych i korzystanie z obcych źródeł finansowania czy efektywność zarządzania finansami. W filarze „trwałość społeczna” (max. 34 pkt.) oceniana była działalność samorządów, która wpływa na jakość życia mieszkańców. W tej kategorii były pod uwagę dane o wydatkach samorządu m.in. na usługi w zakresie edukacji, kultury i sportu, ale również postępowania, które nie wymagały dużego nakładu pieniędzy np. budżet partycypacyjny czy współpraca z organizacjami pozarządowymi.

„Trwałość środowiskowa” (max 26 lub 28 pkt.) zawierała kwestie związane z ochroną środowiska i możliwościach dostosowań do zmian klimatycznych. Chodziło tu głównie o ocenę działań w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej czy walki ze smogiem. Ostatni filar „jakość zarządzania” (max 10 pkt.) sprawdzał jakość zarządzania urzędem, procesem uchwałodawczym.

Relacja z XVI edycji Rankingu Samorządów 2020:

fot. UM Piekary Śląskie

Subskrybuj piekary.info

google news icon