PUP w Piekarach Śląskich czeka na wnioski sklepikarzy szkolnych, którzy zostaną objęci wsparciem

Pandemia koronawirusa dała się we znaki wszystkim przedsiębiorcom. Z uwagi na wprowadzone, trwające stanowczo za długo nauczanie zdalne, poszkodowani zostali także pracownicy szkół. Nie chodzi jednak o nauczycieli czy inne osoby pełniące stanowiska administracyjne a właścicieli sklepików szkolnych, którzy na wiele miesięcy stracili często jedyne źródło dochodu.


W sklepikach szkolnych sprzedawane są także kanapki

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Piekarach Śląskich trwa nabór wniosków o wsparcie w ramach dotacji dla mikro i małych przedsiębiorstw prowadzących sklepiki szkole. Wnioski będą przyjmowane do 30 września bieżącego roku. Można je składać wyłącznie online, przez platformę praca.gov.pl.

Kto otrzyma dotację?

Pomoc finansowa będzie kierowana do przedsiębiorców, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność polegającą na sprzedaży środków spożywczych i papierniczych na rzecz uczniów, słuchaczy i wychowanków na terenie jednostek oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Chodzi o sprzedaż detaliczną prowadzoną w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności napojów i wyrobów tytoniowych, albo 47.19.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,

których przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych był niższy co najmniej o 40% w miesiącu wskazanym we wniosku w stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub we wrześniu 2020 r. We wniosku przedsiębiorca może wskazać jeden z następujących miesięcy, w którym nastąpił spadek przychodów: listopad 2020, grudzień 2020, styczeń 2021, luty 2021 albo marzec 2021. Jeśli przedsiębiorca wskazał określony miesiąc w złożonym wcześniej wniosku, nie może wskazać tego samego miesiąca w kolejnym wniosku. Miesiąc do którego przedsiębiorca porównuje spadek przychodów (wrzesień 2019 lub wrzesień 2020) może być wskazany w więcej niż jednym wniosku.

Można złożyć maksymalnie 5 takich wniosków w wybranym przez siebie terminie, nie później niż do 30 września 2021.

Subskrybuj piekary.info

google news icon