PUP Piekary Śląskie: Ostatnie dni na złożenie wniosku na dotację z Tarczy Branżowej

Do 31 sierpnia można składać wnioski o uzyskanie dotacji na pokrycie bieżących kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Powiatowy Urząd Pracy w Piekarach Śląskich przypomina - 5000 złotych mogą otrzymać mikro i mali przedsiębiorcy.

Jasnie plik

Dotację otrzymają przedsiębiorcy, którzy 31 marca 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007. Chodzi o następujące (zapisane kodami) formy prowadzenia działalności: 7.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 91.02.Z, 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z, 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z, nie mieli zawieszonej działalności gospodarczej na dzień 31 marca 2021 r., i których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r.

Formy dotacji

Dotacja może być udzielona jedno, dwu, a nawet pięciokrotnie. Wnioski składane są w formie elektronicznej przez platformę praca.gov.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się z piekarskim PUPem.

Telefon: 32 381 58 91

Mail: sekretariat@puppiekary.pl

źródło: UM

Subskrybuj piekary.info

google news icon