Przedszkole

Problemy finansowe niepublicznego przedszkola katolickiego Anioł Stróż w Piekarach Śląskich

Korzyści finansowe z dotacji na dzieci, których w ogóle nie było w przedszkolu... Niepubliczne Przedszkole Katolickie Anioła Stróża nie otrzymało dotacji na rok 2021. Powód? Brak złożenia wymaganych dokumentów i nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym za rok 2020. Mimo sporych problemów, placówka nadal funkcjonuje.

W toku kontroli... 

Dokumentacja z przebiegu nauczania prowadzonego przez placówkę informowała o 67 zarejestrowanych przedszkolakach. Dotacja przysługuje jedynie na dzieci, które biorą udział w wychowaniu przedszkolnym. W toku postępowania kontrolnego udało się ustalić, że do Systemu Informacji Oświatowej wprowadzono prawidłowo zaledwie 22 osoby. Część wychowanków przedszkola, w ogóle nie uczęszczała do placówki przy ul. Bytomskiej. 

- Dowiedziałem się, że podczas prowadzonych w przedszkolu dni otwartych pobierano informacje od rodziców. Takie jak numery PESEL i inne dane. Na ich podstawie rejestrowano do systemów i ubiegano się o dotacje  - mówi radny Maciej Czempiel. 

Mimo faktu, iż dzieci nie figurowały na listach w dziennikach zajęć, pobierano na nie dotacje. Z relacji radnego wynika, że właścicielka placówki tłumaczyła braki obecności dzieci np. okresem przeziębieniowym czy przerwami w funkcjonowaniu przedszkola spowodowanymi skutkami pandemii. 

Wszystko zostało zweryfikowane

Kontrole przeprowadzone w Niepublicznym Przedszkolu Katolickim Anioła Stróża wykazały naprawdę spore kwoty. Obliczono, że w wyniku pobierania dotacji, od stycznia do grudnia 2020 roku, do przedszkola wpłynęło niemalże 285 tysięcy złotych. Ta suma nigdy nie powinna tam trafić. Informacje o kwocie, którą placówka musi zwrócić pochodzą z Wystąpienia pokontrolnego z 9 kwietnia 2021. 

Co dalej? 

W chwili obecnej placówka dalej prowadzi działalność. Według ustawy o finansach publicznych, jeśli kwoty pobrane są nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlegają zwrotowi. W związku z nieprawidłowościami w przedszkolu, władze Piekar Śląskich zmuszone były skierować sprawę do prokuratury. W tej chwili miasto nie udziela komentarza w tej sprawie. 

Właścicielka Niepublicznego Przedszkola Katolickiego Anioła Stróża również nie udziela żadnych informacji w tej sprawie. Nie można się z nią skontaktować.


czytaj dyskusję

Lechu

Przedszkole tylko w nazwie jest święte . Przedszkola nie prowadzi kościół, ani ksiądz, ani zakonnik.
Brak wiedzy -fake news.

Joanna

Mój syn do tego przedszkola od pięciu lat chodzi i czytając te bzdury nie wiem czy się śmiać czy płakać.
Wszystkim rodzicom życzę by mieli tyle szczęścia co ja i ich dziecko trafiło do tak wspaniałej placówki z takim super personelem.

Bogusia

Moje dziecko uczęszcza do tego przedszkola, nigdy właścicielka ani inny pracownik tej placówki nie prosił mnie o podanie danych syna , również na dniach otwartych w których uczestniczyłam a o których mowa w artykule.

Jola

Ah Ci katoliccy święci.. Wykazują się takim sumieniem, prawdą i wcale nie okradaja Cię z pieniędzy . Kościół taki dobry w tej Świeckiej Polsce.

Polecamy: