Problemy finansowe niepublicznego przedszkola katolickiego Anioł Stróż w Piekarach Śląskich

Korzyści finansowe z dotacji na dzieci, których w ogóle nie było w przedszkolu... Niepubliczne Przedszkole Katolickie Anioła Stróża nie otrzymało dotacji na rok 2021. Powód? Brak złożenia wymaganych dokumentów i nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym za rok 2020. Mimo sporych problemów, placówka nadal funkcjonuje.

Przedszkole

W toku kontroli...

Dokumentacja z przebiegu nauczania prowadzonego przez placówkę informowała o 67 zarejestrowanych przedszkolakach. Dotacja przysługuje jedynie na dzieci, które biorą udział w wychowaniu przedszkolnym. W toku postępowania kontrolnego udało się ustalić, że do Systemu Informacji Oświatowej wprowadzono prawidłowo zaledwie 22 osoby. Część wychowanków przedszkola, w ogóle nie uczęszczała do placówki przy ul. Bytomskiej.

- Dowiedziałem się, że podczas prowadzonych w przedszkolu dni otwartych pobierano informacje od rodziców. Takie jak numery PESEL i inne dane. Na ich podstawie rejestrowano do systemów i ubiegano się o dotacje - mówi radny Maciej Czempiel.

Mimo faktu, iż dzieci nie figurowały na listach w dziennikach zajęć, pobierano na nie dotacje. Z relacji radnego wynika, że właścicielka placówki tłumaczyła braki obecności dzieci np. okresem przeziębieniowym czy przerwami w funkcjonowaniu przedszkola spowodowanymi skutkami pandemii.

Wszystko zostało zweryfikowane

Kontrole przeprowadzone w Niepublicznym Przedszkolu Katolickim Anioła Stróża wykazały naprawdę spore kwoty. Obliczono, że w wyniku pobierania dotacji, od stycznia do grudnia 2020 roku, do przedszkola wpłynęło niemalże 285 tysięcy złotych. Ta suma nigdy nie powinna tam trafić. Informacje o kwocie, którą placówka musi zwrócić pochodzą z Wystąpienia pokontrolnego z 9 kwietnia 2021.

Co dalej?

W chwili obecnej placówka dalej prowadzi działalność. Według ustawy o finansach publicznych, jeśli kwoty pobrane są nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlegają zwrotowi. W związku z nieprawidłowościami w przedszkolu, władze Piekar Śląskich zmuszone były skierować sprawę do prokuratury. W tej chwili miasto nie udziela komentarza w tej sprawie.

Właścicielka Niepublicznego Przedszkola Katolickiego Anioła Stróża również nie udziela żadnych informacji w tej sprawie. Nie można się z nią skontaktować.


Subskrybuj piekary.info

google news icon