Prezydent Miasta Piekary Śląskie otrzymała absolutorium

Podczas sesji Rady Miasta, która odbyła się 24 czerwca 2021 roku Prezydent Piekar Śląskich Sława Umińska-Duraj otrzymała absolutorium, czyli decyzję wyrażającą pozytywną ocenę działalności finansowej za poprzedni rok budżetowy. Na czwartkowej sesji debatowano nad Raportem stanu miasta oraz udzielenie wotum zaufania.

Czerwcowa sesja Rady Miasta rozpoczęła się od wręczenia Nagrody Miasta Piekary Śląskie w dziedzinie kultury imienia Wawrzyńca Hajdy dla Stowarzyszenia Kuklok. Wyróżnienie trafiło do rąk prezes Stowarzyszenia Barbary Michalik i wiceprezes Arkadiusza Grzony, a wręczył je Przewodniczący Rady Miasta – Tomasz Wesołowski. Stowarzyszenie zajmuje rozwojem i promocją kultury na Górnym Śląsku, integracją i promowaniem ludzi aktywnie działających w sferze muzyki, ceramiki, fotografii i malarstwa.

Następnie podczas obrad podjęto uchwałę o utworzeniu IV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Piekarach Śląskich i włączeniu go do zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Piekarach Śląskich. Dodatkowo radni zdecydowali o przekazaniu środków finansowych dla Policji, które zostaną przeznaczone na na nagrody za osiągnięcia w służbie.

Absolutorium - pozytywna opinia

Ważną częścią czwartkowej było absolutorium dla Prezydent Miasta Piekary Śląskie. Absolutorium to decyzja wyrażająca pozytywną opinię wobec działalności finansowej w określonym przedziale czasowym np. za rok budżetowy. Rada Miasta po zapoznaniu się z:
• sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta,
• sprawozdaniem finansowym jednostki samorządu terytorialnego,
• opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego,
• opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,
• informacją o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego,
• stanowiskiem Komisji Rewizyjnej
24 czerwca 2021 roku podjęła uchwałę w sprawie absolutorium.

W głosowaniu wzięło udział 23 radnych: 18 opowiedziało się za, z kolei 5 wstrzymało się od głosu i nikt nie był przeciwny.

– Dziękuję bardzo Państwu radnym za udzielenie absolutorium, a wcześniej wotum zaufania. Jest to dla mnie dowód, że wspólnie bierzemy odpowiedzialność za losy miasta. Dziękuję, że jako radni macie odwagę podejmować także niepopularne i trudne decyzje. Wierzę, że nadal razem będziemy działać na rzecz Piekar Śląskich i naszych mieszkańców – powiedziała Prezydent Sława Umińska-Duraj.

fot. UM Piekary Śląskie

Subskrybuj piekary.info

google news icon