Połowa samorządowej kadencji. Zarząd województwa na walce z pandemią

Walka ze skutkami pandemii jest zdecydowanie największym wyzwaniem obecnej kadencji samorządowej, która właśnie jest na półmetku. Zarząd województwa śląskiego pod kierownictwem marszałka Jakuba Chełstowskiego od samego początku stara się reagować na różne wynikające z tego zagrożenia.

100 lecie powstan jakub chelstowski

Ponad pół miliarda złotych (565 mln zł) na rewitalizację drogi kolejowej Bronów - Cieszyn/Wisła Głębce; 210 mln zł (w ramach unijnej inicjatywy Jessica) na całkowitą modernizację Parku Śląskiego; obwodnica Węgierskiej Górki (1,4 mld zł); rekordowe wydatki w budżecie 2020 r. na kulturę (213,7 mln zł); 6,8 mld zł w ramach zrealizowanych inwestycji ze środków europejskich, czy liczne działania związane z obchodami trzech powstań śląskich - to tylko niektóre dokonania i plany obecnego zarządu województwa śląskiego, które jest właśnie na półmetku samorządowej kadencji.

Ale teraz przed ekipą marszałka Jakuba Chełstowskiego wyjątkowe wyzwanie: trzeba zmierzyć się ze skutkami (gospodarczymi, ale też społecznymi, edukacyjnymi, czy wreszcie zdrowotnymi) pandemii koronawirusa, która skutecznie zmienia naszą rzeczywistość od marca tego roku.

- We współpracy z Zarządem Województwa podjęliśmy szereg istotnych działań zmierzających do zminimalizowania skutków tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji. To wsparcie pozwoliło doposażyć szpitale w regionie w niezbędny sprzęt ratujący ludzkie zdrowie i życie - nie ma wątpliwości Jan Kawulok, przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego.

Recepta na koronawirusa: Śląski pakiet dla gospodarki

Województwo śląskie jako jeden z pierwszych regionów w UE uzyskał zgodę Komisji Europejskiej na przesunięcie środków w ramach swojego Regionalnego Programu Operacyjnego. Dzięki temu możliwe było przekierowanie 75 mln euro, czyli ponad 330 mln zł na walkę ze skutkami pandemii. Pozwoliło to m.in. na zakup środków ochrony osobistej, urządzeń do dezynfekcji, testów i odczynników do badania próbek na kwotę 88 mln zł.

- Musieliśmy przedefiniować nasze priorytety, dając tlen regionalnej gospodarce i tworząc opiewający na kwotę 1,4 mld zł „Śląski Pakiet dla Gospodarki”. To realne wsparcie realnych problemów, środki trafiły bowiem bezpośrednio do firm. Realizacja tego przedsięwzięcia pozwoliła przedsiębiorcom uzyskać finansowe wsparcie, dzięki któremu udało im się zachować tysiące miejsc pracy i przetrwać ten trudny czas - tłumaczy Jakub Chełstowski.

Śląski pakiet dla gospodarki (wart 1,4 mld zł) to kompleksowa oferta działań i realna pomoc zaproponowana przez władze regionu dla przedsiębiorców. Pakiet powstał w oparciu o środki unijne zarządzane z poziomu regionu i stanowił uzupełnienie działań strony rządowej w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej. Składa się z pięciu filarów (np. pożyczki obrotowe i płynnościowe wraz z uproszczeniami w zakresie wsparcia zwrotnego, czy wsparcie bezzwrotne i inwestycje w MŚP).

Inne inicjatywy zarządu województwa śląskiego w tym zakresie to Śląski pakiet dla mieszkańca (wart 112,4 mln zł projekt pozwala na m.in. zakup środków ochrony osobistej dla podmiotów leczniczych, wsparcie ochrony zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym); a także Śląski pakiet dla turystyki (3,5 mln zł).

Za transformację regionu odpowiada Zielone Śląskie 2030

Województwo Śląskie przyjęło zaktualizowaną strategię rozwoju „Zielone Śląskie 2030”. To najważniejszy dokument w tej kadencji, wyznaczający kierunek rozwoju dla regionu i uwzględniający proces transformacji. Już w ramach tych działań ekipa marszałka Jakuba Chełstowskiego uzupełniła pulę środków przeznaczonych na likwidację niskiej emisji o 86 mln zł. Łączne wsparcie trafi na realizację 60 inwestycji na kwotę dofinansowania w wysokości 173,2 mln zł. Komisja Europejska zatwierdziła też zwiększenie o 164 mln zł puli środków dla projektów dotyczących Odnawialnych Źródeł Energii.

- To dla nas ogromne wyzwanie, by zmienić utrwalony przez lata stereotyp Śląska, odczarować wielokulturowy, różnorodny i silny tradycją region. Walczymy o dobrą jakość powietrza, lepszą, ekologiczną komunikację, rewitalizację terenów poprzemysłowych, które na trwałe wrosły w krajobraz regionu - uważa Jakub Chełstowski.

fot. UMWŚ / Facebook

Subskrybuj piekary.info

google news icon