Policjant z Piekar Śląskich, nadinspektor Roman Rabsztyn, mianowany generałem. To szef śląskiej policji

Jednym z siedmiu policjantów w Polsce, którym prezydent nadał stopnie generalskie, jest Roman Rabsztyn, szef śląskiego garnizonu policji. Nowy generał policji służbę w tej formacji zaczynał w Piekarach Śląskich.

Nadinspektor Roman Rabsztyn

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego, nadał stopnie generalskie siedmiu oficerom policji. Wręczenie nominacji przez Prezydenta RP odbyło się 21 lipca 2021 r. podczas uroczystości z okazji Święta Policji.

Na stopień nadinspektora policji zostali mianowani:

  1. insp. Roman Kuster – zastępca Komendanta Głównego Policji,
  2. insp. Marek Ślizak – komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji,
  3. insp. Piotr Leciejewski – komendant wojewódzki Policji w Bydgoszczy,
  4. insp. Roman Rabsztyn – komendant wojewódzki Policji w Katowicach,
  5. insp. Artur Bielecki – komendant wojewódzki Policji w Lublinie,
  6. insp. Rafał Kochańczyk – komendant wojewódzki Policji w Opolu,
  7. insp. Dariusz Wesołowski – komendant wojewódzki Policji we Wrocławiu.

Roman Rabsztyn karierę w policji zaczynał w Piekarach Śląskich

Nadinspektor Roman Rabsztyn karierę w policji zaczynał w Piekarach Śląskich. Urodził się 53 lata temu, a z resortem spraw wewnętrznych jest związany od 3 listopada 1989 r. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz wyższe studia zawodowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Jest również absolwentem studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania i Umiejętności Menedżerskich na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego.

Od początku służby był związany z garnizonem śląskim, głównie komendą w Piekarach Śląskich, gdzie realizował zadania m.in. na stanowiskach kierownika Referatu do spraw Przestępczości Gospodarczej, kierownika Samodzielnej Sekcji Ruchu Drogowego, a później naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego.

Potem awansował na stanowisko zastępcy komendanta miejskiego Policji w Zabrzu, później komendanta tej jednostki, a następnie zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w Katowicach. 5 maja 2015 r. powołano go na stanowisko I zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w Katowicach, gdzie nadzorował policjantów pionu prewencji w garnizonie śląskim. Ponadto pełnił także obowiązki komendanta wojewódzkiego Policji w Katowicach, a 16 lutego 2021 r. powołano go na to stanowisko.

W uznaniu za zasługi i doświadczenie został uhonorowany Brązowym Krzyżem Zasługi, Brązową, Srebrną i Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.

Subskrybuj piekary.info

google news icon