Podwyżka dla Sławy Umińskiej-Duraj. Ile prezydent miasta będzie teraz zarabiać?

Nowelizacja podwyżek dla prezydentów, burmistrzów i wójtów to gorący temat. Włodarze miast po przyjęciu sejmowej ustawy mogą zarabiać teraz nawet 20 tys. zł miesięcznie. W Urzędzie Miasta w Piekarach Śląskich już czeka projekt uchwały w tej sprawie. Nowe wynagrodzenie Sławy Umińskiej-Duraj będzie przedmiotem obrad na najbliższej sesji rady miasta.

FB/Sława Umińska-Duraj
Sława Umińska-Duraj

W samorządach wrze. Znowelizowane przepisy zakładają podwyżki dla prezydentów, burmistrzów czy wójtów. Ustawa zwiększy także diety radnych wszystkich szczebli. Efekt? Radni miast mogą zarabiać miesięcznie ponad 4 tys. zł, natomiast prezydenci nawet 20 tys. zł miesięcznie. Nowe stawki obowiązują od sierpnia tego roku, ale Piekary Śląskie dopiero teraz, na najbliższej sesji Rady Miasta (która odbędzie się w czwartek 24 listopada) będą obradować projekt uchwały dotyczący wypłaty Sławy Umińskiej-Duraj. Po jego przyjęciu prezydent miasta dostanie wyrównanie pensji.

Ile prezydent Piekar Śląskich zarabia teraz?

Po nowelizacji wypłata Sławy Umińskiej-Duraj wzrośnie z ok. 11 tys. zł do ok. 18 tys. zł. Jak wyjaśnił nam Tomasz Wesołowski, przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie, uchwalenie podwyżki jest konieczne, ponieważ zgodnie z nowelizacją obecna wypłata prezydent nie mieści się w kwocie minimalnej. Według uchwały z 30 listopada 2018 r., dotyczącej wynagrodzenia miesięcznego prezydent miasta, obecne wynagrodzenie Sławy Umińskiej-Duraj składa się z wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 5 tys. zł brutto, dodatku funkcyjnego wynoszącego 2100 zł brutto oraz dodatku specjalnego w wysokości 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 2840 zł brutto.

Do wypłaty prezydent miasta wlicza się także dodatek za wieloletnią pracę w wysokości wynoszącej 15% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 750,00 zł brutto (dodatek za wieloletnią pracę z dniem 01.07.2019r. wzrósł do 16% i wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego).

Wypłata Sławy Umińskiej-Duraj po nowelizacji

Projekt uchwały, który będzie obradowany na najbliższej sesji Rady Miasta Piekary Śląskie zakłada, że wynagrodzenie zasadnicze Sławy Umińskiej-Duraj wzrośnie do kwoty 10600 zł brutto. Dodatek funkcyjny już nie będzie wynosił 2100 zł brutto, lecz 3300 zł. Prezydent będzie przysługiwał także dodatek specjalny w wysokości 30 proc. łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 4170 zł brutto. Ile będzie faktycznie wynosić miesięczne wynagrodzenie prezydent Piekar Śląskich - dowiemy się dopiero po czwartkowej sesji Rady Miasta.

Subskrybuj piekary.info

google news icon