Podpisanie wstępnej deklaracji ws. budowy obiektów szpitala urazowego "Obecna infrastruktura nie spełnia wymogów"

W Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach podpisany został list intencyjny w sprawie budowy nowych obiektów Szpitala Rehabilitacyjnego Kochcice oraz Zespołu Lecznictwa
Rehabilitacyjnego Kochcice Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala
Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich. Obecna infrastruktura nie spełnia wymogów technicznych.

W sali szarej w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach o godzinie 13:30 rozpoczęło się spotkanie ws. podpisania Listu Intencyjnego, czyli tzw. umowy wstępnej, której celem będzie budowa nowych obiektów Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach oraz Szpitala Rehabilitacyjnego Kochcice.

Na spotkaniu zjawili się m. in.: Jakub Chełstowski - marszałek województwa śląskiego, Wojciech Kałuża - wicemarszałek województwa śląskiego, Andrzej Gawron - poseł na Sejm RP, Ireneusz Czech - wójt Gminy Kochanowice oraz Elżbieta Jabłońska dyrektor szpitala w Piekarach Śląskich.

Obiekty, które nie spełniają wymogów technicznych

Jak wyjaśniał marszałek województwa oraz dyrektorka szpitala urazowego obecna infrastruktura Szpitala Rehabilitacyjnego Kochcice oraz Zespołu Lecznictwa Rehabilitacyjnego Kochcice funkcjonujących w strukturze Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba nie spełnia określonych wymogów technicznych.

W związku z tym wymagane było uzyskanie środków finansowych umożliwiających zrealizowanie budowy nowych obiektów, pozwalających na funkcjonowanie Szpitala zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarno-epidemiologicznymi oraz wymogami przeciwpożarowymi, jak również wymogami stawianymi przez Unię Europejską.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu szacowany jest na około 36,5 mln złotych. Jednak jak podkreślili przedstawiciele urzędu marszałkowskiego list intencyjny nie jest zobowiązujący pomiędzy zawierającymi go stronami, czyli województwem Śląskim, Andrzejem Gawronem (posłem na Sejm RP), gminą Kochanowice a Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich.

Warto podkreślić, iż realizacja projektu uzależniona jest od uzyskania dofinansowania. W przypadku jego braku podpisany list zostanie unieważniony.

Subskrybuj piekary.info

google news icon