Piekary Śląskie w projekcie GZM. Kupią prąd i gaz z innymi miastami

Piekary Śląskie włączają się do nowego, ważnego projektu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Działania mają dotyczyć poszukiwania możliwych oszczędności w kosztach dystrybucji energii elektrycznej oraz gazu.

Enegiagzm

Wspólny projekt gmin GZM

Podpisane zostało porozumienie w sprawie projektu „Racjonalizacja kosztów dystrybucji energii elektrycznej oraz gazu dla gmin członkowskich GZM”. Oprócz Piekar Śląskich uczestniczy w nim jeszcze 28 gmin: Będzin, Bieruń, Bobrowniki, Bytom, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gierałtowice, Imielin, Katowice, Knurów, Lędziny, Łaziska Górne, Mysłowice, Psary, Pyskowice, Ruda Śląska, Rudziniec, Siemianowice Śląskie, Siewierz, Sławków, Sosnowiec, Sośnicowice, Świętochłowice, Tychy, Wojkowice, Wyry oraz Zabrze. Prace dotyczyć będą możliwego zmniejszenia kosztów dystrybucji energii elektrycznej i gazu. Można to osiągnąć między innymi poprzez dobranie optymalnej grupy taryfowej do napięcia przyłączenia oraz struktury zużycia energii i gazu razem z ustaleniem prawidłowej mocy umownej.


Jest to bezpośrednia kontynuacja działań związanych z Grupami Zakupowymi Energii Elektrycznej oraz Gazu na lata 2020-2021. Agregując i analizując dane podczas tych projektów, zauważyliśmy potencjalne możliwości optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej i gazu ponoszonych przez gminy - tłumaczy Karolina Mucha-Kuś, dyrektor Departamentu Projektów i Inwestycji Metropolii GZM


Wspólne zakupy gmin GZM

Powołane prze GZM Grupy Zakupowe mają służyć lepszej współpracy poszczególnych gmin między innymi w negocjowaniu korzystniejszych cen zakupu. Grupę Zakupową Energii Elektrycznej, do której należą Piekary Śląskie, tworzy obecnie stu trzynastu zamawiających, także spoza obszaru Metropolii. Dzięki ich staraniom możliwe jest pozsykiwanie tańszej energii wykorzystwanej w przestrzeni miejskiej oraz przez instytucje publiczne (urzędy, szkoły, szpitale). Oprócz energii elektrycznej, gminy mogą wspólnie kupować także gaz dzięki Grupie Zakupowej
Gazu. Pozwoliła im ona zaoszczędzić łącznie 3 miliony zł.

Oprócz oczywistych korzyści w postaci oszczędności, działania mają na celu także podniesienie wiedzy i świadomości uczestników projektu w zakresie energetyki. Wyniki prac, opublikowane w specjalnym raporcie, mamy poznać pod koniec tego roku. Natomiast już dziś na stronie http://infogzm.metropoliagzm.pl/ znajdziemy dużo informacji na temat Metropolii oraz tworzących ją, poszczególnych gmin. Platforma stale wzbogacana jest o nowe dane, raporty oraz analizy. Jej zbiory stanowią informacje na teamt demografii, ekonomii, środowiska, czy – ostatnio szalenie popularnego tematu – zdrowia. Jak czytamy na stronie Metropolii: „Pozyskane dane mają wspierać proces programowania rozwoju społeczno-gospodarczego GZM, a także służyć merytorycznemu wsparciu poszczególnych Departamentów Urzędu Metropolitalnego”.

Subskrybuj piekary.info

google news icon