Piekary Ślaskie: ruszył nabór rachmistrzów do Narodowego Spisu Powszechnego 2021

Narodowy Spis Ludności i Mieszkań w tym roku zostanie przeprowadzony od 1 kwietnia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku. Biorąc to pod uwagę, Sekretarz Gminny- Sława Umińska-Duraj ogłosiła otwarty i konkurencyjny nabór rachmistrzów spisowych. Jakie kryteria należy spełnić by ubiegać się o to stanowisko?

01spis

Rachmistrz spisowy – warunki, które należy spełnić

Wymagania, jakie są stawiane przed osobami, które chcą zająć to stanowisko nie są szczególnie wygórowane. Podstawowym kryterium jest ukończenie 18 roku życia i umiejętność posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie. Dodatkowo kandydaci powinni posiadać co najmniej wykształcenie średnie. Rachmistrz spisowy musi również cieszyć się nieposzlakowaną opinią. Ponadto kandydaci nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zadania rachmistrzów spisowych

Osoba obejmujące powyższe stanowisko ma za zadanie przeprowadzać wywiady bezpośrednie bądź rozmowy telefoniczne z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowaną aplikacją formularzową. Następnie wszystkie dane należy zebrać według ustalonej z góry metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej. W przypadku wystąpienia awaryjnej sytuacji np. jeśli zmniejszy się liczba rachmistrzów na danym terenie, rachmistrz spisowy ma obowiązek przejąć zadania współpracowników i dotrzymać terminu realizacji zadania.

Wszyscy kandydaci na stanowisko rachmistrza spisowego zobowiązani są do wypełnienia druku, który znajduję się Dokumenty można złożyć: osobiście w Urzędzie Miasta Piekary Śląskiej przy ul. Bytomskiej 84, kurierem na adres urzędu lub przez platformę ePUAP. Formularze należy składać od 1 do 9 lutego 2021 roku. Po zweryfikowaniu wniosków, kandydaci otrzymają login do aplikacji e-learningowej, a następnie hasło, które zostanie przesłane na adres e-mail podany w dokumentach.

Przyszli rachmistrzowie są zobowiązani do zaliczenia w trybie zdalnym szkolenia, które zakończy się testem sprawdzającym. By zostać wpisanym na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza należy zdobyć minimum 60% pozytywnych odpowiedzi. O kolejności na liście będzie decydować liczba punktów uzyskanych z egzaminu (pierwsze kryterium) oraz czas, w jakim został napisany test (drugie kryterium). Kandydaci, którzy zajmą najwyższe miejsca na liście zostaną powołani na stanowiska rachmistrzów spisowych (ilość osób zależy od zapotrzebowania w danej gminie). Więcej informacji znajdziemy TUTAJ. Formularz zgłoszeniowy znajdziemy na stronie internetowej Urzędu Miasta Piekary Śląskie.

Subskrybuj piekary.info

google news icon