Piekary Śląskie: rekrutacja do szkół i przedszkoli. Kiedy ruszają zapisy?

Co roku rodzice borykają się z różnymi pytaniami: jakie przedszkole czy szkołę podstawową wybrać, czy znajdzie się miejsce w upatrzonej placówce i kiedy ruszają zapisy. By nie przegapić terminów, w których należy złożyć dokumenty dotyczące przyjęcia malucha do szkoły czy przedszkola, warto zapoznać się z harmonogramem, który znajduje się poniżej. Poznajmy szczegóły.

01liczydlo

Rekrutacja do piekarskich placówek startuje na przełomie lutego i marca. Wtedy możliwe będzie złożenie przez opiekunów deklaracji o kontynuowanie wychowania przedszkolnego bądź wniosku o przyjęcie do wybranej szkoły podstawowej. W kolejnych etapach związanych z przyjęciem dziecka do placówki, należy składać lub uzupełniać stosowne dokumenty.

Zgodnie z zarządzeniem Prezydent Miasta Piekary Śląskie, Sławy Umińskiej-Duraj, z dnia 12 stycznia 2021 roku zostały wyznaczone terminy dotyczące przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa I oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych.

Terminy rekrutacji i składanie poszczególnych wniosków

  • dla przedszkoli
Lp. Rodzaj czynności Terminy
w postępowaniu rekrutacyjnym
Terminy
w postępowaniu uzupełniającym
1.

Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

od 23.02.2021 do 01.03.2021 ------------------------------
2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 02.03.2021 do 12.03.2021 od 01.07.2021 do 13.07.2021
3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 15.03.2021 do 30.03.2021 od 14.07.2021 do 21.07.2021
4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

31.03.2021 22.07.2021
5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 01.04.2021 do 16.04.2021 od 23.07.2021 do 30.07.2021
6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

30.04.2021 03.08.2021
  • dla szkół podstawowych
Lp. Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym

od 8.03.2021 do 22.03.2021 od 15.06.2021 do 22.06.2021
2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 - Prawo oświatowe

od 23.03.2021 do 16.04.2021 od 23.06.2021 do 30.06.2021
3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

19.04.2021 01.07.2021
4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 23.04.2021 do 30.04.2021 od 02.07.2021 do 08.07.2021
5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

05.05.2021 10.07.2021

Subskrybuj piekary.info

google news icon