Piekary Śląskie: rekrutacja do szkół i przedszkoli 2021/2022 w czasach koronawirusa

Marzec jest miesiącem, w którym ruszają coroczne zapisy do szkół i przedszkoli. Ze względu na obostrzenia spowodowane pandemią koronawirusa zaszły pewne zmiany w formie rekrutacji do placówek oświatowych. Dowiedzmy się, w jaki sposób można zapisać pociechę do przedszkola czy szkoły.

Przedszkole

W związku z licznymi restrykcjami, mającymi zminimalizować zakażenie koronawirusem piekarskie przedszkola i szkoły podstawowe postanowiły przeprowadzić rekrutację do placówek, poprzez wypełnienie wymaganych dokumentów i wysłanie ich pocztą tradycyjną (za potwierdzeniem odbioru) lub pocztą elektroniczną – skan. Zgodnie z obowiązującym harmonogramem rekrutacji wnioski o przyjęcie do przedszkoli czy oddziałów przedszkolnych szkołach podstawowych można składać do 12 marca 2021r. Z kolei termin wnioskowania o przyjęcie dzieci do pierwszych i wyższych klas szkół podstawowych mija 22 marca 2021r.

Należy również pamiętać iż wysłanie skanu nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku. Konieczne jest dostarczenie oryginału dokumentów do przedszkola czy szkoły podstawowej. Wniosek wraz załącznikami można jednak dostarczy do placówki w późniejszym terminie. Informacje na temat odbioru dokumentów w konkretnej placówce można uzyskać w poszczególnych przedszkolach czy szkołach podstawowych. Po wysłaniu wniosku skanem czy pocztą tradycyjną warto również skontaktować się z daną placówką czy dokumenty zostały prawidłowo dostarczone.

Harmonogram rekrutacji do poszczególnych placówek w Piekarach Śląskich znajdziemy TUTAJ.

Niezbędne dokumenty:

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego,

Oświadczenie dotyczące rodzeństwa uczęszczającego do tego samego przedszkola, co dziecko, którego dotyczy wniosek,

Oświadczenie dotyczące drogi dziecka z domu do przedszkola,

Kryteria obowiązujące w ramach rekrutacji do przedszkola,

Oświadczenie o wielodzietności,

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,

Kryteria obowiązujące w ramach rekrutacji do szkoły podstawowej,

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Subskrybuj piekary.info

google news icon