Piekary Śląskie: realizacja Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”

Gmina Piekary Śląskie złożyła wniosek do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach o przyznanie dotacji na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”. Środki będą pochodziły z Funduszu Solidarnościowego. Kogo będzie mógł skorzystać z pomocy Programu?

01kobieta

Opieka wytchnieniowa

Celem Programu jest odciążenie opiekunów i członków rodzin sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi lub osobami niepełnosprawnymi. Rządowy projekt ma im zapewnić chwilę wolnego, która jest im należna za sprawowanie całodobowej opieki nad chorymi. Od strony technicznej Program adresowany jest do gmin i powiatów. Zakłada on zwrot do 80% poniesionych kosztów na realizację zadań przewidzianych w Projekcie.

Formy pomocy

1. Usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w limicie 240 godzin – realizowanej przez gminę.
2. Usługi opieki wytchnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki w limicie 20 godzin – realizowanej przez powiat.

31.12.2020 roku władze naszego miasta złożyły wniosek do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach o udzielenie dotacji na realizację Programu. Do 12 lutego 2021 roku Minister Rodziny i Polityki Społecznej dokona ostatecznej weryfikacji złożonych dokumentów. W związku z powyższym wszyscy mieszkańcy Piekar Śląskich, którzy są zainteresowani taką pomocą są proszone o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie przy ul. Bpa. Nankera 103 lub z Zespołem Pracy Socjalnej Działu Aktywizacji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Wyszyńskiego 31, lub telefonicznie pod nr tel: 515247957, 326307524, 322879503 wew. 623.

Subskrybuj piekary.info

google news icon