Piekary Śląskie PUP: nabór wniosków o udzielenie dotacji na prowadzenie działalności

Pln

Przed nami kolejna forma pomocy dla przedsiębiorców, którzy notują straty. Powiatowy Urząd Pracy oferuje mikroprzedsiębiorcom i małym przedsiębiorcom dotację w kwocie 5 tysięcy złotych. Jakie warunki należy spełnić by otrzymać zapomogę?

Dotacja należy się przedsiębiorcom, którzy na dzień 30 listopada 2020 roku prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), jako przeważającej działalności, kodami:

• 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 91.02.Z,
• 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z 86.90.A, 86.90.D, 90.01Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.

Wsparcie otrzymają mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, których przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r.

Ile razy może zostać przydzielona dotacja?

Dwukrotna pomoc należy się mikroprzedsiębiorcom i małym przedsiębiorcom, którzy na dzień 30 listopada 2020 roku prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według PKD, jako przeważającej działalności, kodami: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 91.02.Z. Z kolei trzykrotną pomoc mogą otrzymać mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, którzy spełniają powyższe kryteria oraz identyfikują się następującymi kodami: 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z 86.90.A, 86.90.D, 90.01Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.

Jeżeli mikroprzedsiębiorcy lub małemu przedsiębiorcy udzielono wcześniej dotacji na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych w skutek pandemii COVID – 19, liczba wyżej wymienionych dotacji zostanie pomniejszona o 1. Dotacji nie otrzymają mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy, którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018r. - prawo przedsiębiorców, zawiesili swoją działalność na czas obejmujący dzień 30 listopada 2020r.

Na udzielenie tej dotacji nie będzie miał wpływ fakt przyznania dotacji otrzymanej na podstawie art. 15 zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (ustawy COVID). Mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy będą mogli otrzymać kwotę 5 tysięcy złotych.

Wnioski można składać od 28.02.2021r. do 31.05.2021r. wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl. Zasady przyznawania zapomogi oraz niezbędne dokumenty znajdziemy TUTAJ.

W razie szczegółowych pytań należy skontaktować się z Powiatowym Urzędem Pracy w Piekarach Śląskich, a-mail: sekretariat@puppiekary.pl, telefon: 32 381 58 91.

czytaj więcej: