Piekary Śląskie PUP. Kolejna Tarcza Antykryzysowa dla przedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy w Piekarach Śląskich w ramach Tarczy Antykryzysowej pozyskał 2 miliony złotych na ratowanie miejsc pracy. O pieniądze w formie jednorazowej pożyczki w kwocie do 5 tysięcy złotych mogą się starać mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą oznaczoną odpowiednimi kodami.

Pieniadze

Dotacja może być udzielona w kwocie do 5 tysięcy złotych. Pomoc mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami:

1. 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 91.02.Z,

2. 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z,

3. 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z.

Ponadto przedsiębiorcy starający się o dotację muszą wykazać, że na dzień 31 marca 2021 roku nie mili zawieszonej działalności gospodarczej. Kolejnym warunkiem, jaki należy spełnić to poświadczenie, iż przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r.

Ile razy można uzyskać dotację?

raz – dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców, o których mowa w pkt 3,
dwa razy – dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców, o którym mowa pkt 1, prowadzącemu działalność gospodarczą oznaczoną według PKD, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z;
• trzy razy – dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców, o którym mowa pkt 1, prowadzącemu działalność gospodarczą oznaczoną według PKD, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 47.71.Z, 47.72.Z;
• cztery razy – dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców, o którym mowa pkt 1, prowadzące-mu działalność gospodarczą oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 91.02.Z;
• pięć razy – dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców, o którym mowa w pkt 2.

Liczba dotacji pomniejsza się o liczbę dotacji otrzymanych na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 152) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371 z późn. zm.).

Przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o udzielenie jednorazowej dotacji wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą portalu praca.gov.pl w terminie od 26.04.2021r. do 31.08.2021r. Zasady przyznawania świadczeń oraz wszystkie niezbędne dokumenty znajdziemy TUTAJ. Więcej informacji na stronie Powiatowy Urząd Pracy w Piekarach Śląskich.

Subskrybuj piekary.info

google news icon