Piekary Śląskie: przetarg na najem lokalu użytkowego. Atrakcyjny czynsz za 130 mkw.

W czasie ostatnich kilku miesięcy wiele firm ogłosiło upadłość i zwinęło swoje interesy. Powodem takich decyzji była pandemia i towarzyszące jej obostrzenia. Strzałem w dziesiątkę może okazać się otworzenie nowej firmy i wypełnienie luki, która powstała poprzez zamknięcie innych przedsiębiorstw. Miasto ogłosiło pierwszy, nieograniczony przetarg na oddanie w najem lokalu użytkowego o powierzchni blisko 130 mkw. znajdującego się przy ul. Papieża Jana Pawła II w Piekarach Śląskich.

Ul papieza jana pawla ii 81

Opis nieruchomości

Lokal użytkowy o powierzchni 129.50 mkw. położony jest na parterze w budynku przy ulicy Papieża Jana Pawła II 81 w Piekarach Śląskich. Składa się z pięciu pomieszczeń. Lokal użytkowy wyposażony jest w instalacje elektryczną, gazową, wodną i elektryczną. Wejście do lokalu znajduje się od frontu budynku. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie lokal znajduje się na działce oznaczonej symbolem C79MN, czyli terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokal może zostać przeznaczony na prowadzenie działalności handlowej, usługowej lub gastronomicznej (z wyłączeniem usług bankowych, pocztowych, finansowych i ubezpieczeniowych).

Najem, czynsz, wadium

Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony, z możliwością trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Wywoławcza wysokość czynszu wynosi 1 100,00 zł netto miesięcznie. Do wylicytowanej kwoty czynszu najmu zostanie doliczony podatek VAT według obowiązującej stawki. Ustalona wysokość czynszu zostanie podwyższona o 20% w przypadku prowadzenia działalności handlowej, polegającej na sprzedaży wyrobów o zwartości alkoholu powyżej 18%. Wysokość czynszu może być co roku podwyższana o procentowy wskaźnik inflacji ogłaszany przez GUS pod koniec roku kalendarzowego. Czynsz należy wpłacać z góry do 20-tego każdego miesiąca. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w przetargu muszą uiścić wadium w wysokości 220,00 zł przelewem na konto PKO Bank Polski S.A., numer konta: 05 1020 2313 0000 3402 0556 3525. Opłata musi zostać wniesiona do 21 kwietnia 2021 roku.

Kto może wziąć udział w przetargu?

W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą Komisji przetargowej w dniu przetargu (w chwili jego rozpoczęcia) następujące dokumenty:

• osoby fizyczne – dowód tożsamości,
• osoby prawne, podmioty gospodarcze i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej – aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia przetargu), pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,
• osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – potwierdzenie danych zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
• oświadczenie oferenta, iż zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
• oświadczenie o nieposiadaniu zaległości finansowych (w charakterze cywilnoprawnym lub podatkowym) wobec Gminy Piekary Śląskie lub jej jednostek organizacyjnych,
• oświadczenie o niezaleganie z opłatami czynszowymi wystawione przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich (ważne 1 miesiąc przed dniem rozpoczęcia przetargu),
• oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Przetarg odbędzie się 28 kwietnia 2021 roku o godzinie 11.00 w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie przy Bytomskiej 92, w sali 207 (II piętro). Więcej informacji na temat przetargu znajdziemy TUTAJ.

fot. Google Maps

Subskrybuj piekary.info

google news icon