Piekary Śląskie nie mają własnej izby wytrzeźwień. Podpisały w tej sprawie porozumienie z Sosnowcem

Czyjeś ostatnie wspomnienie może być mgliście związane z Piekarami Śląskimi. Budzi się, a tu... Zagłębie. Taki scenariusz umożliwiło podpisanie przez oba miasta porozumienia w zakresie udzielania świadczeń na rzecz osób w stanie nietrzeźwości w 2024 roku.

Piekary slaskie sosnowiec izba wytrzezwien

Piekary Śląskie nadal będą korzystać z sosnowieckiej izby

Gmina Piekary Śląskie powierza, a Gmina Sosnowiec przyjmuje do wykonania zadanie w zakresie udzielania świadczeń na rzecz osób w stanie nietrzeźwości, doprowadzonych z terenu Gminy Piekary Śląskie. Gmina Sosnowiec zadanie realizować będzie przez swą jednostkę organizacyjną, tj. Izbę Wytrzeźwień z siedzibą w Sosnowcu, ul. Piotrkowska 23 - czytamy w porozumieniu z dnia 2 stycznia 2024 r.

Na ten cel miasto przekaże Sosnowcowi dotację celową. Jak głosi porozumienie, koszt jednorazowego pobytu w izbie wytrzeźwień osoby doprowadzonej z Piekar Śląskich wynosi 330,00 zł brutto. W tym roku samorząd ma przeznaczyć planowo 150 000,00 złotych brutto. Płatność zostanie podzielona na raty:

  • I transza w wysokości 40 000,00 złotych do 31.03.2024 r.
  • II transza w wysokości 40 000,00 złotych do 30.06.2024 r.
  • III transza w wysokości 40 000,00 złotych do 30.09.2024 r.
  • IV transza w wysokości 30 000,00 złotych do 30.11.2024 r.

Gmina Sosnowiec zobowiązuje się do przyjmowania do izby osób w stanie nietrzeźwości z terenu Piekar Śląskich, (u których wykryto do 4‰ alkoholu w wydychanym powietrzu) oraz wykonywania następujących czynności: zapewnienia ustawowych świadczeń, prowadzenia dokumentacji osób doprowadzonych, działalności profilaktycznej, w tym rozmów motywujących do poddania się leczeniu odwykowemu czy wszczęcia postępowań egzekucyjnych za pobyt w izbie wobec doprowadzonych, którzy nie uiścili tej należności dobrowolnie.

Piekary pit jak przekazac 1 5

Może Cię zainteresować:

Rozlicz PIT i pomóż organizacjom z Piekar Śląskich. Jak przekazać 1,5% podatku?

Autor: Urszula Gołkowska

16/02/2024

Subskrybuj piekary.info

google news icon