Piekary Śląskie na 12 miejscu w Rankingu Gmin Województwa Śląskiego

Piekary Śląskie zajęły 12 miejsce w Rankingu Gmin Województwa Śląskiego. Pod uwagę brano miasta na prawach powiatu.

UM Piekary Śląskie
Piekary Śląskie wysoko w rankingu

Piekary Śląskie zajęły 12 miejsce w Rankingu Gmin Województwa Śląskiego. Pod uwagę brano miasta na prawach powiatu.

Lista wskaźników, wpływających na pozycję w Rankingu:

 1. Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2018–2020 – Piekary Śląskie otrzymały 17 miejsce
 2. Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2018–2020 – Piekary Śląskie otrzymały 13 miejsce
 3. Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin w latach 2018–2020 – Piekary Śląskie otrzymały 11 miejsce
 4. Wydatki bieżące budżetów gmin na administrację publiczną na 1 mieszkańca w 2020 r. – Piekary Śląskie otrzymały 10 miejsce
 5. Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2018–2020 – Piekary Śląskie otrzymały 16 miejsce
 6. Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności w wieku produkcyjnym w 2020 r. – Piekary Śląskie otrzymały 17 miejsce
 7. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 – średni wynik w % – Piekary Śląskie otrzymały 17 miejsce
 8. Saldo migracji na 1000 ludności w 2020 r. – Piekary Śląskie otrzymały 8 miejsce
 9. Wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2020 r. – Piekary Śląskie otrzymały 14 miejsce
 10. Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin w 2020 r. – Piekary Śląskie otrzymały 19 miejsce
 11. Wydatki budżetów gmin na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu na 1 mieszkańca w 2020 r. – Piekary Śląskie otrzymały 1 miejsce
 12. Odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej w 2020 r. – Piekary Śląskie otrzymały 10 miejsce
 13. Przyrost naturalny na 1000 ludności w 2020 r. – Piekary Śląskie otrzymały 10 miejsce
 14. Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem gminy w 2020 r. – Piekary Śląskie otrzymały 5 miejsce
 15. Wydatki bieżące na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3 na 1 mieszkańca w wieku przedprodukcyjnym w 2020 r. – Piekary Śląskie otrzymały 15 miejsce
 16. Udział nakładów na szkolenia pracowników rad i urzędów gmin w wydatkach bieżących budżetów gmin na administrację publiczną w 2020 r. – Piekary Śląskie otrzymały 10 miejsce

Twórcami Rankingu Gmin Województwa Śląskiego są:

 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego,
 • katowicki ośrodek OKST im. Waleriana Pańki
 • Główny Urząd Statystyczny w Katowicach.

Badane samorządy podzielono na trzy grupy:

 1. miasta na prawach powiatu,
 2. miasta powyżej 20 tysięcy mieszkańców,
 3. gminy poniżej 20 tysięcy mieszkańców.

Celem tego przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego.

- Mamy nadzieję, że przeprowadzane analizy statystyczne staną się podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju regionu - mówią twórcy Rankingu.

W kategorii miast na prawach powiatu pierwsza dziesiątka miast to:

 1. Bielsko-Biała
 2. Katowice
 3. Rybnik
 4. Gliwice
 5. Tychy
 6. Żory
 7. Dąbrowa Górnicza
 8. Jastrzębie-Zdrój
 9. Częstochowa
 10. Jaworzno
 11. Sosnowiec
 12. Piekary Śląskie
 13. Siemianowice Śląskie
 14. Chorzów
 15. Zabrze
 16. Ruda Śląska
 17. Mysłowice
 18. Bytom
 19. Świętochłowice

Gminy poniżej 20 tysięcy mieszkańców:

 1. Goczałkowice-Zdrój (powiat pszczyński)
 2. Buczkowice (powiat bielski)
 3. Wilkowice (powiat bielski)
 4. Lubomia (powiat wodzisławski)
 5. Imielin (powiat bieruńsko-lędziński)
 6. Szczyrk (powiat bielski)
 7. Chybie (powiat cieszyński)
 8. Przyrów (powiat częstochowski)
 9. Kornowac (powiat raciborski)
 10. Kozy (powiat bielski)

Subskrybuj piekary.info

google news icon