Piekary Śląskie mają nową Młodzieżową Radę Miasta. Kto wygrał tegoroczne wybory?

Nowy rok szkolny oznacza także nowy skład Młodzieżowej Rady. Kto w tym roku w niej zasiądzie. I jakie w ogóle uprawnienia ma ta grupa?

Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Piekarach Śląskich
Młodzieżowa rada miejska piekary śląskie

Młodzieżowa Rada Piekar Śląskich 2022/2023

Znamy już tegorocznych przedstawicieli, którzy będą reprezentować nastolatków z naszego miasta. Wybory odbywały się w piekarskich szkołach 3 października. Na kadencję 2022/2023 wybrano następujących kandydatów:

 • Julia Bogdał
 • Weronika Duda
 • Julia Fabisz
 • Karolina Fonfera
 • Maja Gajowska
 • Miłosz Grygiel
 • Paweł Hetmańczyk
 • Tomasz Hudaszek
 • Michał Jakubek
 • Adrian Kalyta
 • Julia Kardas
 • Maja Kardas
 • Zofia Kostecka
 • Szymon Kroczek
 • Weronika Łapczyńska
 • Daniel Misztal
 • Magdalena Morawiec
 • Jagoda Półtorak
 • Kornel Szega
 • Artur Szlęzak
 • Marta Ślęzak
 • Laura Wesołowski

Pierwsza sesja Rady odbędzie się 17 października. Podczas spotkania wybrani kandydaci złożą ślubowanie, a także wyłonią przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarz.

Co może Młodzieżowa Rada Miasta?

Kadencja rady trwa jeden rok szkolny. Celem jej działalności jest przede wszystkim promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego oraz kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych, prospołecznych oraz wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży.

Jak czytamy w Statucie Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie, jej członkowie mają prawo:

 • czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Rady
 • zgłaszania do Przewodniczącego wniosków związanych z celami i działalnością Rady oraz żądania informacji o sposobie ich realizacji
 • zgłaszania projektów uchwał Rady
 • zgłaszania władzom Miasta, za pośrednictwem Przewodniczącego, pytań lub wniosków dotyczących funkcjonowania samorządu lokalnego, w tym Rady
 • występowania z wnioskami do Rady Miasta o rozwiązanie Rady Młodzieżowej i przeprowadzenie nowych wyborów

Subskrybuj piekary.info

google news icon