Piekary Śląskie: likwidacja szybów górniczych „Julian II” i „Julian IV” przez SRK

Jeszcze kilkanaście lat temu Śląsk słynął z działalności kopalnianej. Obecnie takich przedsiębiorstw jest coraz mniej. W Piekarach Śląskich nie istnieje już żadna czynna kopalnia. Spółka Restrukturyzacji Kopalń podjęła również decyzję o likwidacji szybów górniczych „Julian II” i „Julian IV”. To oznacza, że z naszego miasta znikną symbole ówczesnej pracy górników.

Szyby gornicze

Historia KWK Julian

Kopalnia Węgla Kamiennego Julian swoją działalność rozpoczęła w 1954 roku. Kopalnia powstawała początkowo z peryferyjnego szybu kopalni Radzionków, nazwanego później Julian II (po czasie stał się szybem wentylacyjnym). Głównym szybem kopalni był Julian I, z którego eksploatowano poziom 284m. Przedsiębiorstwo było częścią Bytomskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego, a od 1.01.1976r. zostało wcielone do Dąbrowskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego. 1 lipca 1999r. z części majątku i terenu górniczego kopalni Julian utworzono Zakład Górniczy „Piekary”, który 1 stycznia 2012 roku zmienił nazwę na Kopalnię Węgla Kamiennego Piekary. Kopalnia ta zakończyła eksploatacje 31 stycznia 2020 roku.

Likwidacja szybów górniczych

Spółka Restrukturyzacji Kopalń ogłosiła przetarg dotyczący likwidacji szybów „Julian II” i „Julian IV”. Zamówienie zostało podzielone na 4 części:

• I część – likwidacja górniczych wyciągów wraz z przygotowaniem szybu „Julian II” do likwidacji: zapewnienie obsługi górniczych wyciągów szybowych wraz z szybem, demontaż elementów wyposażenia szybu, demontaż górniczych wyciągów szybowych,
• II część - likwidacja górniczych wyciągów wraz z przygotowaniem szybu „Julian IV” do likwidacji: zapewnienie obsługi górniczych wyciągów szybowych wraz z szybem, demontaż elementów wyposażenia szybu, demontaż górniczych wyciągów szybowych,
• III część – likwidacja szybu „Julian II” przez zasypanie: likwidacja rury szybowej przez zasypanie, wykonanie płyty zabezpieczającej na zrębie szybu,
• IV część - likwidacja szybu „Julian IV” przez zasypanie: likwidacja rury szybowej przez zasypanie, wykonanie płyty zabezpieczającej na zrębie szybu.

Wykonawca, który chce wziąć udział w przetargu jest zobowiązany do uiszczenia wadium w wysokości: część I: 14 000,00 złotych, część II: 15 000,00 złotych, część III: 30 000,00 złotych, część IV: 20 000,00 złotych. Oferty można składać w terminie do 20.04.2021r. Okres realizacji zamówienia bądź umowy ramowej wynosi odpowiednio: dla części I i II – 40 dni oraz dla części III i IV – 120 dni. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące przetargu znajdziemy TUTAJ.

fot. Łukasz Ściebiorowski

Subskrybuj piekary.info

google news icon