Piekary Śląskie. Konsultacje społeczne w sprawie ul. Zielonej bez udziału mieszkańców

Prezydent Piekar Śląskich ogłosiła przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy ulicy położonej na terenie Piekar Śląskich. Droga miałaby nosić nazwę: Zielona. Sami mieszkańcy jednak nie będą mogli wyrazić swojej opinii, zrobią to za nich organizacje pozarządowej i podmioty, które prowadza działalność na terenie miasta Piekar Śląskich lub działają na rzecz jego mieszkańców.

1droga

Ulica Zielona w Piekarach Śląskich?

Sprawa dotyczy nadania nazwy drodze publicznej położonej w Piekarach Śląskich, która zlokalizowana jest w obrębie Piekar Wielkich na działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami: 987/30, 985/30, 982/30, 976/23, 979/24, 973/23, 970/22. Jest to łącznik ulic Podmiejskiej z Pod Lipami. Ulica ma nosić nazwę „Zielona” ze względu na to, że przebiega przez tereny zieleni. Grunty zlokalizowane po obu stronach drogi są mocno porośnięte bujną roślinnością. Nazwa odzwierciedlałaby walory krajobrazowe, przez które ta ulica przebiega.

Konsultacje społeczne nie dla wszystkich

Swoje opinie mogą wyrazić organizacje pozarządowe i podmioty, które prowadzą działalność na terenie Piekar Śląskich lub działają na rzecz jego mieszkańców. Uwagi można składać na kilka sposobów:

• na pocztę elektroniczną Urzędu Miasta Piekary Śląskie (geodezja@piekary.pl),
• listownie na adres Urzędu Miasta Piekary Śląskie (ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie) z adnotacją na kopercie „Konsultacje projektu chwały w sprawie nadania ulicy położonej w Piekarach Śląskich nazwy: Zielona”,
• osobiście u Geodety Powiatowego (pok. nr 202 w budynku Urzędu Miasta Piekary Śląskie Bytomska 92).
Konsultacje trwają od wczoraj (22.04.2021r.) do 30.04.2021r.

Subskrybuj piekary.info

google news icon