Piekary Śląskie gminą na 5! Nagroda została przyznana przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie

Piekary Śląskie znalazły się wśród laureatów nagrody "Gmina na 5!". To XIII edycja corocznego raportu wydawanego przez Studenckie Koło Naukowe Akceleracji, działające przy Instytucie Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Celem raportu jest analiza i ocena działań przedsiębiorczych podejmowanych przez gminy na terenie całego kraju.

Piekary Śląskie otrzymały tytuł „Gminy na 5!”. Zakresem badań objęto innowacje i dobre praktyki ukierunkowane na pozyskanie oraz podniesienie jakości obsługi inwestorów, przedsiębiorców, turystów oraz mieszkańców przy użyciu nowoczesnych mediów. Szczególnie doceniane były rozwiązania w zakresie podejmowanych działań w obszarze sprawnej i skutecznej komunikacji z przedsiębiorcą, czy inwestorem oraz udzielane wsparcie, wpływając tym samym na atrakcyjność inwestycyjną i wizerunek miasta.

W tegorocznej edycji monitorowano i badano działania 687 gmin w Polsce. Między innymi to, jak funkcjonuje komunikacja i dostępność urzędu dla interesantów, przedsiębiorców czy inwestorów. Szkoła Główna Handlowa badała także wywiązywanie się gmin z powierzonych zadań oraz narzędzia i metody, z jakich korzystają - podkreśla Daniel Pliszka, radny Rady Miasta Piekary Śląskie.

Ranking gmin przygotowuje Studenckie Koło Naukowe Akceleracji, które działa przy Instytucie Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk SGH w Warszawie. Co roku wyróżnionych zostaje tylko kilka miast i gmin w Polsce. W tegorocznej edycji zbadano 687 jednostek samorządowych. Zespół Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie wyróżnił 42 gminy, a 12. przyznał tytuł "gminy złotej" - wyróżnienie to oznacza przyznanie tytułu trzeci raz z rzędu. W tym roku ranking został poszerzony o nowy dział pn. "Gminy wobec współczesnych wyzwań". Obejmuje on analizę działań podejmowanych przez gminy, w związku z epidemią COVID-19 oraz wojną w Ukrainie.

Subskrybuj piekary.info

google news icon