Piekarski policjant z Honorową Odznaką Polskiego Czerwonego Krzyża. Gratulacje dla Tomasza Muskały

Brawa dla funkcjonariusza z naszego miasta! Za swoje zaangażowanie na rzecz potrzebujących został wyróżniony przez PCK. To nie pierwsza tego typu nagroda przyznana funkcjonariuszowi.

Tomasz Muskała uhonorowany

Jednostka w Piekarach Śląskich pochwaliła się wyróżnieniem przyznanym jej pracownikowi. Aspirant sztabowy Tomasz Muskała został nagrodzony Honorową Odznaką IV stopnia Polskiego Czerwonego Krzyża. Na co dzień pracuje jako Pełnomocnik Komendanta Miejskiego Policji w Piekarach Śląskich ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

- Odznaka Honorowa Polskiego Czerwonego Krzyża to najwyższe i najstarsze odznaczenie zarówno samego stowarzyszenia, jak i jedno z najstarszych w Polsce. Nadmienić należy, że odznaka honorowa istniała już w Polskim Towarzystwie Czerwonego Krzyża od 1919 roku, z którego to roku pochodzi statut PCK - przypominają piekarscy policjanci.

Tomasz Muskała nie raz otrzymywał już podobne zaszczyty. W swojej kolekcji ma Srebrną Odznakę Turystycznej Korony Tatr, Odznakę Honorowy Dawca Krwi Zasłużony Dla Zdrowia Narodu czy Brązowy Krzyż Zasługi. Nowe wyróżnienie przekazał funkcjonariuszowi Dyrektor Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK w Katowicach Bogdan Ogrocki oraz Komendant Miejski Policji w Piekarach Śląskich insp. Paweł Dratwiński.

- W trakcie odbywania zasadniczej służby wojskowej aspirant sztabowy Tomasz Muskała zasilał Polski Kontyngent Wojskowy w Siłach Ochronnych Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNPROFOR) w byłej Jugosławii. Biorąc udział w tej misji, wraz z innymi niósł pomoc ludności cywilnej w kraju objętym działaniami wojennymi. Między innymi zabezpieczał dowóz wody pitnej, jak i żywności, ale przede wszystkim realizował zadania wynikające z samej misji, czyli utrzymywanie pokoju i stabilizacji oraz działań ochronnych Polskiego Czerwonego Krzyża podczas pomocy poszkodowanym - wspominają współpracownicy mundurowego.

To jednak nie koniec jego zasług. Tomasz Muskała jest też regularnym krwiodawcą. Sam bierze udział w tej bardzo ważnej inicjatywie oraz zachęca do tego innych.

- Policjant, który oddał już ponad 25 litrów krwi, od lat propaguje idee honorowego krwiodawstwa, zarówno w środowisku rodzinnym, jak i społecznym czy zawodowym. Każdemu, kto ma wątpliwości, czy zacząć oddawać krew, szczerze poleca taką formę pomocy drugiemu człowiekowi - dodają funkcjonariusze.

Subskrybuj piekary.info

google news icon