Opublikowano wyniki badań zmętnionej wody w Piekarach. Stwierdzono przekroczenia norm pierwiastków

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach opublikowało wyniki badań pobranych próbek wody w czterech lokalizacjach w mieście. Wykazano przekroczenia norm: żelaza oraz manganu. Nadal nie ujawnione zostały wyniki badania bakteriologicznego.

GPW
Zmętniona woda

W środę, 28 września MPWiK w Piekarach Śląskich udostępniło wyniki badań pobranych 27 września próbek wody. Ciecz wówczas była zmętniona i przybierała żółtą barwę. Do pogorszenia się jakości wody doszło po raz drugi w ciągu ostatnich dni.

- Przekroczenia poziomu żelaza i manganu stwierdzono wyłącznie w studni przy ul. Wyszyńskiego, przekroczenie poziomu manganu w studni Pod Lipami, a w studniach przy Jana Pawła II i w Kozłowej Górze poziomy zarówno żelaza jak i manganu były w normie - informuje MPWiK.

Przekroczenie norm w dwóch lokalizacjach

W punkcie przy ulicy Wyszyńskiego wykryto ponad dwukrotne przekroczenie normy manganu - badanie wykazało wartość parametryczną 123 przy dopuszczalnym wyniku 50, natomiast żelaza 269, przy normie 200.

W przypadku studni Pod Lipami wykryto wyłącznie przekroczenie pierwiastka mangan, badania wykazały wartość 60, przy normie 50.

Ponowne zmętnienie wody w Piekarach

We wtorek, 27 września w wielu dzielnicach miasta doszło do ponowne zmętnienie wody. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe poinformowało, że powodem są prowadzone prace regulacyjne.

- Prace prowadzone na sieci Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA są przyczyną zmętnienia wody w Śródmieściu i Rozbarku. Służby Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego płuczą na bieżąco sieć wodociągową. Woda jest zdatna do picia - poinformował UM w Bytomiu.

GPW podkreśliło, że zmętnienie wody ma bezpośredni związek z prowadzoną rewitalizacją i odbudową częściowo nieczynnej linii kolejowej 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie oraz przebudową magistrali DN 600 w Miasteczku Śląskim. Prace skutkują obniżonym ciśnieniem wody w terenach zasilanych z wodociągu DN 600 relacji SUW Bibiela - Piekary Śląskie.

Subskrybuj piekary.info

google news icon