Nowe stawki za wywóz śmieci. Co na nie wpływa?

W lutym zaczął obowiązywać nowy cennik związany z odbiorem odpadów. Zmiany wdrożono nie tylko w Piekarach Śląskich. To z powodu nowych, ogólnokrajowych przepisów.

IMG 1063arch UM

Modyfikacje wprowadzane w zakresie gromadzenia i segregacji odpadów są wynikiem nowych przepisów wdrażanych w całym kraju. Właśnie dlatego każda polska gmina właśnie teraz wprowadza nowe zasady gospodarki śmieciowej. Dodatkowo bardzo często podwyższana jest również stawka za wywóz nieczystości. W Piekarach wynosi ona 25 zł od osoby (miesięcznie) w przypadku śmieci segregowanych. Weszła w życie od lutego i będzie płatna w terminie do 15 marca. Jakie czynniki wpłynęły na zmianę cennika? Na tak postawione pytanie odpowiedzieli pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Piekary Śląskie. Poinformowali, że w ciągu ostatnich lat systematycznie wzrastały stawki instytucji zajmujących się śmieciami. W latach 2016-2020 zmieniły się z 178 złotych za tonę do 518 złotych za tę ilość! W tym samym czasie zwiększyły się także koszty zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych, których z biegiem lat przybywa. Do tego dochodzi większa opłata ustalana przez Ministra Środowiska, która w ciągu zaledwie 3 lat podniesiona została o 263 procent. Oprócz cenników zmieniły się, na bardziej restrykcyjne, zasady segregacji. Każdy powinien o nich pamiętać, by nie narazić się na dodatkowe koszty.

Co stanie się, jeśli będziemy wyrzucać nieposegregowane odpady lub posegregowane niedbale? Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Stanisław Jarząbek wyjaśnia, że pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej objeżdżający miasto i zbierający śmieci, będą spisywać protokoły, na podstawie których na właścicieli lub zarządców nieruchomości, w których odnotowano śmieci nieposegregowane lub posegregowane źle, będą nakładane kary. W jakiej wysokości? Ustawodawca dał możliwość obciążania płatnika opłatą dodatkową nawet czterokrotnie wyższą od stawki bazowej. Władze Piekar Śląskich zdecydowały się tylko na dwukrotność tej kwoty. Osoba, która nie segreguje śmieci (lub robi to źle) zapłaci 50 zł zamiast 25 zł – od każdego członka rodziny. W budynkach wielorodzinnych odpowiedzialność będzie rozłożona na wszystkich mieszkańców. By segregacja była łatwiejsza, wydano ulotkę, w której wyjaśniono, jakie rodzaje odpadów powinny trafiać do poszczególnych pojemników i worków. Do odbiorców trafiło łącznie 30 tysięcy broszur, które dostarczane były do domów jednorodzinnych w październiku i listopadzie. Instruktaż ten powinien znacząco ułatwić właściwą segregację i przyczynić się równocześnie do wnoszenia mniejszych opłat.

Subskrybuj piekary.info

google news icon