Nowe stawki opłat za odbiór odpadów w Piekarach Śląskich. Będzie drożej

Rada Miasta Piekary Śląskie uchwaliła nowe stawki opłat za odbiór odpadów. Niestety w 2022 roku będzie drożej. Sprawdź o ile.

Chorzow odpady komunalne

Jak wyjaśniają piekarscy urzędnicy, w wyniku ogłoszonego w sierpniu 2021 r. przetargu na zagospodarowanie odpadów komunalnych otrzymano oferty z kwotami wyższymi niż te obowiązujące w bieżącym roku. W efekcie niestety będziemy musieli zapłacić więcej.

– Ogłoszony przetarg obejmował 9 części, z których każda stanowiła odrębną grupę odpadów. Oferty otrzymano jedynie na 7 części zamówienia. Liczba złożonych ofert wynosiła po 1 ofercie na każdą z części zamówienia, co dowodzi braku jakiejkol-wiek konkurencji na rynku zagospodarowania odpadów komunalnych – wyjaśniają urzędnicy.

Piekary Śląskie. Ile zapłacimy za odpady w 2022 roku?

Aktualnie opłata za odbiór odpadów wynosi 30 zł. W 2022 roku będziemy musieli zapłacić 38 zł dla odpadów selektywnych i dwukrotność tej kwoty w przypadku odpadów niespełniających tych wymogów.

Masa odpadów pochodzących od mieszkańców naszego miasta, według szacunków przekazanych do zagospodarowania wyniesie około 28 116 ton (stan na 30.09.2021 r.- 21 087,17 ton) co w porównaniu z masą za 2020 r. wynoszącą 21 541,51 ton stanowi wzrost o ponad 30%. - Niestety w przyszłych latach należy się spodziewać kolejnych wzrostów ilości odpadów – zapowiadają piekarscy urzędnicy.

Koszty zagospodarowania odpadów w 2022:

  • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 615,60 zł/tonę (w 2021 r. – 561,60 zł/tonę) wzrost o 9,62%,
  • odpady tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metali 388,80 zł/tonę (w 2021 r. – 367,20 zł/tonę) wzrost o 5,88%,
  • odpady zielone 313,20 zł/tonę (w 2021 r. – 280,80 zł/tonę) wzrost 11,54%,
  • odpady popiołu 226,80 zł/tonę (w 2021 r. – 205,20 zł/tonę) wzrost o 10,53%.

Subskrybuj piekary.info

google news icon