Nowe ścieżki rowerowe w Piekarach Śląskich – ruszył przetarg

Ruszył przetarg na budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego przy ulicy Papieża Jana Pawła II wraz ze ścieżkami rowerowymi. Którędy będą przebiegać nowe trasy?

01ścieżkapixabay

Szczegółowy plan budowy

Zamówienie podzielone jest na dwie części. Pierwsza z nich obejmuje wykonanie trasy rowerowej nr 16 wzdłuż ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Generała Stanisława Maczka do południowej bramy ROD im. J. Wieczorka. Prace będą dotyczyć robót rozbiórkowych krawężników i obrzeży, a także frezowanie istniejącej nawierzchni oraz rozebranie nawierzchni z kostki betonowej. Najważniejszym elementem będzie zbudowanie ścieżki rowerowej o łącznej powierzchni ok. 703 mkw. Powstaną również chodniki z kostki brukowej. Sieć elektroenergetyczna wokół inwestycji zostanie przebudowana, a następnie zabezpieczona.

Druga część przetargu mówi o budowie trasy rowerowej nr 7A wzdłuż ul. Kalwaryjskiej na odcinku od ul. Ziętka do ul. Bytomskiej. Pracę obejmę również roboty rozbiórkowe m.in. rozbiórkę krawężników, obrzeży i istniejącej nawierzchni z kostki betonowej, a także jej frezowanie. Istotnym elementem będzie budowa ścieżki rowerowej o powierzchni ok. 784 mkw. Na tym odcinku również powstaną chodniki z kostki brukowej, a o widoczność na drodze zadba nowe oświetlenie uliczne. Drzewa i krzewy, które staną na przeszkodzie realizacji inwestycji zostaną usunięte, aczkolwiek zostaną wykonane nowe nasadzenie zastępcze.

Kto może starać się o udział w przetargu?

Wykonawcą może zostać przedsiębiorstwo, które ciągu 5 lat wykonało co najmniej jedna robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o powierzchni min. 400 mkw. (część I) lub 1600 mkw. (część II). Wymagania zawodowe dla obydwu części zamówienia są takie same - firma musi dysponować co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: inżynieryjnej drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pod uwagę brana będzie także sytuacja ekonomiczna/finansowa przedsiębiorstwa. Firma musi dysponować środkami pieniężnymi lub zdolnością kredytową na kwotę min. 300 000,00 zł (dla obydwu części zadania kwota jest taka sama). Ponadto wykonawca musi posiadać ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej opiewające na sumę min. 300 000,00 zł (dla części I i II kwota jest identyczna). Co więcej zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł (dla każdej części oddzielnie) na rachunek bankowy PKO Bank Polski SA nr 05 1020 2313 0000 3402 0556 3525.

Osoby ubiegające się o udział w przetargu mogą składać swoje oferty do 01.02.2021r. godz. 11.30. Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie 7 miesięcy od dnia podpisania umowy. Więcej informacji znajdziemy TUTAJ.

Subskrybuj piekary.info

google news icon