Nowe miejsca parkingowe na Osiedlu Powstańców Śląskich – ruszył przetarg

Liczba samochodów w rodzinie rośnie, a miejsc postojowych nie przybywa. Ich mała ilość często prowadzi do incydentów niezgodnych z prawem – parkowania w miejscach niedozwolonych. Nasze miasto jednak cały czas stara się powiększać liczbę miejsc postojowych, przy jak najmniejszej ingerencji w tereny zielone.

012mariecurie

Miasto ogłosiło przetarg na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń oraz realizację założonych planów, czyli wybudowanie miejsc parkingowych wraz z chodnikiem przy ul. Marii Curie Skłodowskiej w Piekarach Śląskich. Prace obejmą wycinkę drzew i krzewów w ilości około 35 sztuk (liczba roślin może ulec zmianie – uzależniona jest od rozmieszczenia miejsc postojowych). Wykonawca na początku musi jednak uzyskać stosowne zezwolenie na wykarczowanie drzew i krzewów oraz wykonać projekt nasadzeń. Następnie przewidziana jest rozbiórka nawierzchni zieleńca oraz starego chodnika. Należy również pozbyć się istniejących krawężników/obrzeży. Roboty będą dotyczyć także: prac ziemnych, wykonania warstwy podbudowy zasadniczej i nawierzchni miejsc postojowych z kostki brukowej oraz budowę nowych chodników, które będzie trzeba połączyć z dotychczasowymi. Na Osiedlu Powstańców Śląskich ma powstać 60 miejsc parkingowych, w tym miejsca dla osób niepełnosprawnych, o łącznej powierzchni min. 840 mkw. Nowopowstałe chodniki mają zająć min 500 mkw. Na początku i na końcu miejsc postojowych, przy chodnikach zostaną umieszczone kosze na śmieci (min. 6 sztuk). Szczegółowy zakres prac znajdziemy TUTAJ.

Kto może zostać wykonawcą?

W przetargu może wziąć udział przedsiębiorstwo, które wykaże, iż w ciągu ostatni pięciu lat, a jeżeli czas trwania działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie chodnika, chodników jezdni lub parkingu, parkingów, drogi czy miejsc postojowych o wartości min. 100 000,00 zł brutto. Wykonawca musi również dysponować co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do: projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej; kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 zł na rachunek bankowy PKO Bank Polski SA: 05 1020 2313 0000 3402 0556 3525.

Termin składania ofert mija 21.12.2020r. o godz. 11.30. Zamówienie powinno być zrealizowane do 29.10.2021r. Więcej informacji o przetargu znajdziemy TUTAJ.

Miejsca parkingowe niedawno powstały też na Osiedlu Wieczorka. Więcej na ten temat znajdziemy TUTAJ.

fot. bip.piekary.pl

Subskrybuj piekary.info

google news icon

czytaj więcej:

Instalacja w czeskim mieście Opava, która informuje o kursowaniu w przeszłości tramwaju

Powstanie tablica pamiątkowa z dawnymi torami?

Orzel bialy brzeziny slaskie

Orzeł wycofał się z ligi! Nie pozbierał się po spadku

Taksówki jeżdżące po Piekarach Śląskich będą musiały być specjalnie oznakowane

Taksówki jeżdżące po Piekarach będą musiały być oznaczone

Na osiedlu Wieczorka jest monitoring

Monitoring na Osiedlu Wieczorka. Lepiej posegreguj śmieci

Badanie alkomatem

Podsumowanie policyjnych działań pn....

1 kaplica maria hilf

Piekary Śląskie. Trwa remont kapliczki Maria...

1centrum aktywnosci ul kotuchy

W Brzezinach Śląskich powstaje Centrum Aktywności