Nowe miejsca parkingowe na Osiedlu Powstańców Śląskich – ruszył przetarg

Liczba samochodów w rodzinie rośnie, a miejsc postojowych nie przybywa. Ich mała ilość często prowadzi do incydentów niezgodnych z prawem – parkowania w miejscach niedozwolonych. Nasze miasto jednak cały czas stara się powiększać liczbę miejsc postojowych, przy jak najmniejszej ingerencji w tereny zielone.

012mariecurie

Miasto ogłosiło przetarg na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń oraz realizację założonych planów, czyli wybudowanie miejsc parkingowych wraz z chodnikiem przy ul. Marii Curie Skłodowskiej w Piekarach Śląskich. Prace obejmą wycinkę drzew i krzewów w ilości około 35 sztuk (liczba roślin może ulec zmianie – uzależniona jest od rozmieszczenia miejsc postojowych). Wykonawca na początku musi jednak uzyskać stosowne zezwolenie na wykarczowanie drzew i krzewów oraz wykonać projekt nasadzeń. Następnie przewidziana jest rozbiórka nawierzchni zieleńca oraz starego chodnika. Należy również pozbyć się istniejących krawężników/obrzeży. Roboty będą dotyczyć także: prac ziemnych, wykonania warstwy podbudowy zasadniczej i nawierzchni miejsc postojowych z kostki brukowej oraz budowę nowych chodników, które będzie trzeba połączyć z dotychczasowymi. Na Osiedlu Powstańców Śląskich ma powstać 60 miejsc parkingowych, w tym miejsca dla osób niepełnosprawnych, o łącznej powierzchni min. 840 mkw. Nowopowstałe chodniki mają zająć min 500 mkw. Na początku i na końcu miejsc postojowych, przy chodnikach zostaną umieszczone kosze na śmieci (min. 6 sztuk). Szczegółowy zakres prac znajdziemy TUTAJ.

Kto może zostać wykonawcą?

W przetargu może wziąć udział przedsiębiorstwo, które wykaże, iż w ciągu ostatni pięciu lat, a jeżeli czas trwania działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie chodnika, chodników jezdni lub parkingu, parkingów, drogi czy miejsc postojowych o wartości min. 100 000,00 zł brutto. Wykonawca musi również dysponować co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do: projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej; kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 zł na rachunek bankowy PKO Bank Polski SA: 05 1020 2313 0000 3402 0556 3525.

Termin składania ofert mija 21.12.2020r. o godz. 11.30. Zamówienie powinno być zrealizowane do 29.10.2021r. Więcej informacji o przetargu znajdziemy TUTAJ.

Miejsca parkingowe niedawno powstały też na Osiedlu Wieczorka. Więcej na ten temat znajdziemy TUTAJ.

fot. bip.piekary.pl

Subskrybuj piekary.info

google news icon