Niedziele handlowe w 2022 roku. Będzie ich tylko siedem. Sprawdź, kiedy będzie można zrobić zakupy

Biedronka
Biedronka

W 2022 roku będzie tylko 7 niedziel handlowych (zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta). Sprawdźcie, kiedy będzie można swobodnie zrobić zakupy w niedzielę.

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni obowiązuje od 2018 r. W początkowych latach ograniczenie dotyczyło tylko dwóch niedziel w miesiącu. Od 2020 r. ustawowo pozwolono na swobodny handel tylko w siedem niedziel w całym roku.

Niedziele handlowe w 2022 roku

Zgodnie z tą ustawą, w 2022 roku będzie tylko 7 niedziel handlowych:

 • 30 stycznia,
 • 10 kwietnia,
 • 24 kwietnia,
 • 26 czerwca,
 • 28 sierpnia,
 • 11 grudnia,
 • 18 grudnia.

Przypominamy, że ograniczenie handlu w niedziele nie dotyczy między innymi:

 • na stacjach paliw;
 • w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu kwiatami;
 • w aptekach i punktach aptecznych;
 • w zakładach leczniczych dla zwierząt;
 • w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu pamiątkami lub dewocjonaliami;
 • w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych;
 • w placówkach pocztowych;
 • w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich;
 • w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku;
 • w placówkach handlowych organizowanych wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportowo-rekreacyjnych, także gdy są one zlokalizowane w halach targowych;
 • w placówkach handlowych w zakładach leczniczych podmiotów leczniczych i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych;
 • w placówkach handlowych na dworcach, w portach i przystaniach morskich oraz w portach i przystaniach
 • w placówkach handlowych w portach lotniczych
 • w strefach wolnocłowych;
 • w środkach transportu, na statkach, a także na morskich statkach handlowych, statkach powietrznych, platformach wiertniczych i innych morskich budowlach hydrotechnicznych;
 • w sklepach internetowych i na platformach internetowych;
 • w przypadku handlu towarami z automatów;
 • w przypadku rolniczego handlu detalicznego;
 • w hurtowniach farmaceutycznych;
 • w przypadku handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach;26)w zakładach pogrzebowych;
 • w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek;
 • w piekarniach, cukierniach i lodziarniach, w których przeważająca działalność polega na handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi;
 • w placówkach handlowych, w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna;

Od 1 lutego 2022 sklepy nie będą placówkami pocztowymi?

Mimo tego ograniczenia, sieci dużych sklepów kolejno zawierały umowy z operatorami pocztowymi, dzięki czemu mogą być czynne w niedziele. Tak zrobiły między innymi Biedronka, Lidl, Auchan, ale też na przykład Castorama czy Leroy Merlin.

Te praktyki ma ukrócić nowelizacja ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, przyjęta przez Sejm 14 października 2021, podpisana przez prezydenta 18 października. Projekt ma wyeliminować „nieprawidłowe stosowanie wyłączeń przewidzianych w art. 6 ust. 1 ustawy, pozwalających na prowadzenie handlu i wykonywanie czynności związanych z handlem w niedziele i święta”.

W nowelizacji dookreślono, że zakaz handlu nie obowiązuje tylko w placówkach pocztowych, w których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług pocztowych. Przeważająca - doprecyzowano – czyli stanowiąca co najmniej 40% miesięcznego przychodu ze sprzedaży detalicznej.

Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli 1 lutego 2022 r.

Subskrybuj piekary.info

google news icon

czytaj więcej:

AZS

Wybór szkoły ponadpodstawowej

Instalacja w czeskim mieście Opava, która informuje o kursowaniu w przeszłości tramwaju

Powstanie tablica pamiątkowa z dawnymi torami?

266739358 422907639346721 6257774404222180938 n

Przełom w sprawie tramwajów z Rudy Śląskiej do Katowic?

Zmarł Andrzej Korfanty

Nie żyje Andrzej Korfanty. Urodził się w Piekarach Śląskich

Taksówki jeżdżące po Piekarach Śląskich będą musiały być specjalnie oznakowane

Taksówki jeżdżące po Piekarach będą musiały być oznaczone

Budowa bosika dla Czarnych Kozłowa Góra trwa

Budowa boiska dla Czarnych Kozłowa Góra. Są opóźnienia

Tramwaje w Piekarach Śląskich

Kiedyś jeździło się tu baną...