Narodowy Spis Powszechny 2021. Jakich pytań można się spodziewać?

W przyszłym tygodniu, 1 kwietnia, rusza Narodowy Spis Powszechny. Dostarczy on kluczowych informacji statystycznych o demografii Polski. Jakich pytań możemy się spodziewać?

Spis

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań według ustawy o statystyce publicznej jest obowiązkowy. Od 1 kwietnia będzie można własnoręcznie dokonać spisu poprzez internetowy formularz na stronie spis.gov.pl. Metodami uzupełniającymi podstawową formę spisu będzie spis telefoniczny lub bezpośredni przy pomocy rachmistrza spisowego. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku potrwa od 1 kwietnia do 30 czerwca.

Ostatni Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań odbył się w 2011 roku. Dane, które zostaną zebrane w tym roku pozwolą urzędnikom porównać zjawiska, jakie zaszły w tym okresie. Przede wszystkim chodzi to o zmiany w zakresie liczby ludności, stanu lokali i budynków oraz stanu gospodarstw domowych i rodzin w powiązaniu z warunkami mieszkaniowymi.

Lista pytań

Pytania zawarte w formularzu internetowym bądź te zadane przez rachmistrza spisowego przez telefon będą dotyczyć:

danych osobowych (nazwisko, imię, drugie imię, numer PESEL, płeć, data urodzenia),

ustalenia adresu zamieszkania - „Gdzie Pan/Pani mieszkał/a w dniu 31 marca 2021r. o godz. 24.00? (w Polsce – adres zamieszkania; za granicą – kraj przebywania, miesiąc i rok wyjazdu z Polski; ostatni adres zamieszkania w Polsce; określenie domu – jednorodzinny, mieszkanie, inny niż mieszkanie np. przyczepa kempingowa lub zbiorowe zakwaterowanie; wskazanie czy podany adres zamieszkania jest stały czy tymczasowy; okres w jakim zamieszkuje się dane miejsce; wskazanie adresu stałego, jeśli był inny niż ten, w którym się zamieszkuje),

osób w lokalu, który nie jest obiektem zbiorowego zakwaterowania (lista osób, które na 31 marca 2021r. mieszkały w danym lokalu),

osób przebywających za granicą (lista osób, które były zameldowane pod tym adresem, na dzień 31 marca 2021r. przebywały za granicą),

relacji rodzinnych (do każdej grupy: współmałżonek/partner, ojciec, matka, należy wskazać odpowiednią osobę),

mieszkania (wskazanie osoby, której własnością jest mieszkanie; ilość osób zamieszkujących lokal; powierzchnia użytkowa w pełnych mkw; liczba pokoi oraz kuchni z oświetleniem dziennym; główny sposób ogrzewania mieszkania; wskazanie, czy dane mieszkanie znajduje się w budynku wielomieszkaniowym),

opisu budynku (właściciel budynku; rok oddania budynku do użytku; skąd jest doprowadzona woda do budynku; dokąd odprowadzane są ścieki z budynku; skąd doprowadzany jest gaz do budynku),

kwestionariusz osobowy (kraj urodzenia; obywatelstwo; miejsce zamieszkania rok temu; od kiedy zamieszkuje się w aktualnej miejscowości; pobyt za granicą – co najmniej rok; stan cywilny; przebywanie w niesformalizowanym związku; poziom wykształcenia; narodowość; przynależność do innego narodu lub wspólnoty etnicznej; język, jakim posługuje się w domu; wyznanie religijne; zdolność do wykonywania codziennych obowiązków – problemy zdrowotne trwające 6 miesięcy lub dłużej; schorzenia ograniczających wykonywanie codziennych czynności; grupa schorzeń ograniczających wykonywanie codziennych czynności; orzeczenie o stopniu niepełnosprawności; praca zarobkowa; urlop wypoczynkowy/macierzyński/rodzicielski; okres poszukiwania pracy/nieposzukiwania pracy; zawód, miejsce wykonywania pracy; rodzaj działalności prowadzonej przez pracodawcę),

kwestionariusz emigranta krótkoterminowego (kraj urodzenia; obywatelstwo; miejsce zamieszkania rok temu; okres zamieszkania w obecnej miejscowości; informacja na temat pobytu za granicą – co najmniej rok; stan cywilny; niesformalizowany związek; poziom wykształcenia; narodowość; przynależność do innego narodu lub wspólnoty etnicznej; język używany w domu, wyznanie religijne, zdolność do wykonywania codziennych obowiązków – problemy zdrowotne trwające 6 miesięcy lub dłużej; schorzenia ograniczających wykonywanie codziennych czynności; grupa schorzeń ograniczających wykonywanie codziennych czynności; orzeczenie o stopniu niepełnosprawności; praca zarobkowa; urlop wypoczynkowy/macierzyński/rodzicielski; okres poszukiwania pracy/nieposzukiwania pracy; zawód, miejsce wykonywania pracy; rodzaj działalności prowadzonej przez pracodawcę),

kwestionariusz emigranta długoterminowego (kraj urodzenia; obywatelstwo; stan cywilny; niesformalizowany związek; poziom wykształcenia; narodowość; przynależność do innego narodu lub wspólnoty etnicznej; język używany w domu, wyznanie religijne, zdolność do wykonywania codziennych obowiązków – problemy zdrowotne trwające 6 miesięcy lub dłużej; schorzenia ograniczających wykonywanie codziennych czynności; grupa schorzeń ograniczających wykonywanie codziennych czynności; orzeczenie o stopniu niepełnosprawności; praca zarobkowa; urlop wypoczynkowy/macierzyński/rodzicielski; okres poszukiwania pracy/nieposzukiwania pracy; zawód, miejsce wykonywania pracy; rodzaj działalności prowadzonej przez pracodawcę).

Na wszystkie pytania związane z powyższymi kwestiami należy odpowiedzieć zgodnie z prawdą i stanem faktycznym. Formularz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021r. został zaprojektowany tak, aby przejście do kolejnego pytania zależało od odpowiedzi udzielonej na poprzednie pytanie. Dlatego też nie warto sugerować się liczbą wszystkich pytań, ponieważ prawdopodobnie nie wszystkie zostaną nam zadane. Wynika to również z indywidualnego podejścia do osób badanych.

Warto również dodać, iż w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021r. możemy zadeklarować narodowość śląską. Narodowość to indywidualna odczucie, wyraz związku emocjonalnego czy kulturowego z określonym narodem czy wspólnotą etniczną.

Subskrybuj piekary.info

google news icon

czytaj więcej:

Narodowy spis powszechny

Ruszył Narodowy Spis Powszechny 2021....

Instalacja w czeskim mieście Opava, która informuje o kursowaniu w przeszłości tramwaju

Powstanie tablica pamiątkowa z dawnymi torami?

Spis

Narodowy Spis Powszechny 2021 – stanowiska do...

Perfumy

Złodziej okradł piekarską drogerię

Pieniadze

Piekary Śląskie PUP. Kolejna Tarcza...

Image 1024 2

Aktorka serialu „Zakochani po uszy”, Dominika...

Urzad miasta

Urzędy i instytucje w Piekarach Śląskich....