Młodzieżowy Dom Kultury w Piekarach Śląskich jak nowy. Zobaczcie, jak zmienił się ten budynek

W naszym mieście trwają jeszcze prace przy siedzibie MDK nr 2, ale efekt robi wrażenie. Obiekt znacząco zmienił się na lepsze w porównaniu ze stanem sprzed remontu. Urząd Miasta zapowiada także dalsze prace.

MDK nr 2 w Piekarach Śląskich po metamorfozie

Budynek przy ulicy Bytomskiej już dumnie prezentuje swoją odnowioną fasadę. To jedna z części dużego zadania polegającego na poważnym remoncie obiektu. Jest ono realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. W jego ramach zaplanowano: termomodernizację, modernizację, roboty remontowe, przebudowę, adaptację, wymianę i budowę instalacji oraz dostosowanie do warunków przeciwpożarowych całego gmachu, prace przy instalacji elektrycznej i sanitarnej. Zmieniony zostanie także układ pokojów.

- Zaplanowano również całościową przebudowę wnętrza i dostosowanie pomieszczeń wraz z ich układem do współczesnych potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury. Po dokonaniu remontu wnętrz, będzie możliwe prowadzenie zająć o charakterze artystycznym, sportowym oraz językowym dla dzieci i młodzieży - stwierdzają urzędnicy miejscy.

Koszt zadania wynosi 6 596 704,02 zł. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kwota dotacji to 5 mln zł. Prace przy Miejskim Domu Kultury nr 2 jeszcze trwają. Roboty mają zakończyć się w pierwszym kwartale 2024 roku. Samorząd zapowiada już kolejne plany związane z otoczeniem obiektu.

- W drugim etapie inwestycji zagospodarowany zostanie teren wokół placówki, powstanie otwarta przestrzeń parkowo-rekreacyjna, wraz z elementami małej architektury. Uzgodniono już z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków sposób zagospodarowania terenu, pozyskaliśmy też pieniądze na dalsze prace - dodają urzędnicy miejscy.

Subskrybuj piekary.info

google news icon