Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 oraz WOPR organizują półkolonie

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 razem z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Piekarach Śląskich postanowili zorganizować półkolonie letnie dla dzieci w wieku 7-12 lat. Projekt dofinansowany jest w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Zapisy trwają do 22 lipca, a lista osób zakwalifikowanych zostanie ogłoszona 26 lipca.

Dzieci

W ramach półkolonii organizowanych przez MDK2 i WOPR odbędą się dwa turnusy w dniach 16-20.08.2021 i 23-27.08.2021. Zapisów na półkolonie można dokonywać w budynku Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 przy ul. Popiełszuki1, gdzie należy wypełnić kartę kwalifikacyjną. Pierwszeństwo będą miały dzieci, spełniające kryteria wyszczególnione w formularzu zgłoszeniowym, które mieszkają w Piekarach Śląskich. Na pozostałe wolne miejsca będą kierowane dzieci według kolejności zgłoszeń (z pierwszeństwem dla młodych mieszkańców Piekar Śląskich).

Każe dziecko może wziąć udział w jednym turnusie. Udział w drugim turnusie możliwy jest w przypadku, gdy zostanie zamknięta rekrutacja i pozostaną wolne miejsca. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel: 575 020 252.

Harmonogram półkolonii:

Półkolonie letnie 16-20.08.2021
• 16.08.2021 – dzień integracji i warsztatów: gry i zabawy integracyjne; spotkanie z ekspertem z zakresu zdrowia; wyjście do Kina Zacisze.
• 17.08.2021 – wyjście na basen w Piekarach Śląskich: spotkanie z ratownikiem – bezpieczeństwo w podczas przebywania nad wodą. Integracja – gry i zabawy nad wodą i w wodzie.
• 18.08.2021 – wizyta na zamku w Mosznej – edukacja historyczna przez zabawę – zwiedzanie, warsztaty z grą terenową. Integracja.
• 19.08.2021 – Integracja; Dziedzictwo kulturowe Śląska: wycieczka do Sztolni w Tarnowskich Górach. Gry i zabawy w ogrodzie MDK 2.
• 20.08.2021 – Wycieczka na zamek w Chudowie: zwiedzanie, gry, zabawy integracyjne. Ognisko z kiełbaskami.

Półkolonie letnie 23-27.08.2021
• 23.08.2021 – dzień integracji; spotkanie z ekspertem z zakresu zdrowia; warsztaty kreatywno-artystyczne z nauczycielami MDK 2 w grupach.
• 24.08.2021 – Wycieczka do Gliwic – „Kolejkowo” interaktywna, edukacyjna wystawa modelarska – integracja, współpraca w grupie. Gry i zabawy.
• 25.08.2021 – wizyta na zamku w Pszczynie – edukacja historyczna przez zabawę – zwiedzanie, warsztaty z grą terenową w parku pszczyńskim. Integracja.
• 26.08.2021 – bezpieczeństwo związane z wodą: spotkanie z ekspertem. Wyjazd do Parku Wodnego w Tarnowskich Górach; uczestniczenie w zabawach edukacyjnych w Wodnej Akademii
• 27.08.2021 – Wycieczka do ZOO w Chorzowie – edukacja przyrodnicza – warsztaty i zwiedzanie. Gry, zabawy integracyjne.

Subskrybuj piekary.info

google news icon