Ministerstwo Klimatu odebrało Piekarom miano "Miasta z Klimatem". Miasto komentuje sprawę

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zwróciło się do Piekar Śląskich o zaniechanie używania przyznanego mu 24 października br. miana "Miasta z Klimatem". Powodem wykryte nieprawidłowości w złożonej dokumentacji. Urząd Miasta w Piekarach złożył w tej sprawie stosowne oświadczenie.

UM w Piekarach
Miastu odebrano tytuł miasta z klimatem

Piekary Śląskie zdobyły trzecie miejsce w ministerialnym konkursie “Miasto z Klimatem – najlepszy zrealizowany projekt 2022”. Dzięki inwestycji osiedle Wieczorka uległo termomodernizacji. Po wręczeniu nagród do Ministerstwa Klimatu i Środowiska wpłynęło zawiadomienie o rzekomych nieprawidłowościach w dokumentacji. W celu wyjaśnienia sytuacji wszczęto postępowanie prokuratorskie.

Zaczęło się od błędów firmy zewnętrznej

Do sprawy ustosunkował się również urząd miasta, który zaznaczył, że już na etapie przygotowania wniosku do WFOŚiGW firma zewnętrzna, przygotowująca audyty energetyczne popełniła błędy. Miasto nieprawidłowości poprawiło na etapie wykonawczym.

- Dokumentacja w tej sprawie jest przejrzysta i w całości dysponuje nią WFOŚiGW - wyjaśnia Wojciech Maćkowski, rzecznik piekarskiego magistratu. - Powyższa kwestia była też przedmiotem badania CBA, które nie potwierdziło zarzutów. Kontrolę prowadził też NIK, której przedstawiciel na sesji Rady Miasta wprost stwierdził, że nie było podstaw do złożenia zawiadomienia do prokuratury - dodaje.

WFOŚGiW wypowiedziało wszystkie umowy, a miasta zrealizowało inwestycję z innych środków, w tym pochodzących z Unii Europejskiej. Rzecznik podkreśla, że budynki zgłoszone do konkursu nie są objęte postępowaniem toczącym się przed prokuraturą. Natomiast osoba, która złożyła donos do Ministerstwa Klimatu i Środowiska błędnie wskazała budynki zgłoszone do konkursu pn. "Miasto z Klimatem – najlepszy zrealizowany projekt 2022”.

Liczne kontrole w trakcie przeprowadzanej inwestycji

- Warto też podkreślić, że w okresie, o którym mowa, miasto było kontrolowane około 300 razy (w tym kontrole rutynowe) przez liczne instytucje, w tym prowadzono kilka postępowań prokuratorskich oraz cztery kontrole CBA. Wszystkie zakończone bez stwierdzenia nieprawidłowości i naruszenia obowiązujących przepisów prawa - podsumowuje Wojciech Maćkowski.

Rzecznik zaznacza również, że sprawa cofnięcia nadanego tytułu przez MKiŚ jest kuriozalna. Ministerstwo w uzasadnieniu nie wskazało konkretnego punktu regulaminu, przez który miasto miałoby zaniechać używania przyznanego mu miana. - Podkreślam jeszcze raz że nie dotyczył on budynków objętych postępowaniem prokuratorskim. Nie złożono nigdzie dokumentów, z których wynikałoby, że wszystkie budynki są w 100% ogrzewane węglem - kończy.

Subskrybuj piekary.info

google news icon