Mieszkanie do wynajęcia w centrum Piekar Śląskich – miasto szuka chętnych [GALERIA ZDJĘĆ]

Atrakcyjna lokalizacja, niski czynsz i duży metraż – oto zalety mieszkania przy ul. Bytomskiej 72. Jakie kryteria są stawiane przed przyszłymi najemcami?

30 grudnia 2020 roku Prezydent Miasta Piekary Śląskie ogłosiła nieograniczony przetarg na oddanie w najem lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Bytomskiej 72. Powierzchnia mieszkania wynosi 145,9 mkw., a stawka wywoławcza za mkw. to 5,39 zł. Lokal usytuowany jest na drugim piętrze i posiada instalacje: elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną. Mieszkanie ogrzewane jest piecem węglowym. Wszyscy zainteresowani ofertą, muszą złożyć wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami, w kopercie podpisanej: „Przetarg pisemny – ul. Bytomska 72/II/6-7” w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej, przy ul. Bytomskiej 92 Piekary Śląskie. Dokumenty należy dostarczyć najpóźniej do 27 stycznia 2021 roku.

Jakie wymogi musi spełnić przyszły najemca?

Pierwszym kryterium jest dochód: w gospodarstwie jednoosobowym minimum 1 800,00 zł, a w gospodarstwie wieloosobowym minimum 1 200,00 zł na jednego członka gospodarstwa domowego. Ponadto uczestnicy przetargu, którzy posiadają tytuł prawny do lokalu w Piekarach Śląskich lub innym mieście, są zobowiązani do rozwiązania takiej umowy. Dodatkowo oferenci muszą wpłacić do 26 stycznia wadium w wysokości 157,28 zł. Płatności można dokonać: w kasie Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 84, w pokoju nr 1, na parterze bądź przelewem na konto PKO Bank Polski SA, numer konta: 05 1020 2313 0000 3402 0555 3525.

Co należy zawrzeć we wniosku?

W pisemnej ofercie należy umieścić swoje imię, nazwisko, dokładny adres oraz datę sporządzenia dokumentu. Oprócz podstawowych danych trzeba również wyszczególnić zaproponowaną stawkę czynszu miesięcznego za 1 mkw., jednak nie niższą niż 5,39 zł za mkw. Dodatkowo należy dołączyć oświadczenia dotyczące:
• zapoznania się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
• zapoznania się ze stanem technicznym lokalu,
• zobowiązania do dokonania we własnym zakresie wszystkich wymaganych uzgodnień,
• zobowiązania do porycia we własnym zakresie kosztów ewentualnego remontu lokalu,
• braku zaległości o charakterze cywilnoprawnym i podatkowym,
• wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Dokumenty powinny zawierać również zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami czynszowymi wystawione przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich (ważne 1 miesiąc przed dniem przeprowadzenia przetargu). Ponadto, trzeba również dołączyć kopie dowodu wpłaty wadium. Jednym z kluczowych załączników jest zaświadczenie z zakładu pracy bądź Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o uzyskiwanych dochodach, w okresie trzech pełnych miesięcy poprzedzających datę przeprowadzenia przetargu (październik, listopad, grudzień). Ostatnim wymaganym dokumentem jest wypełniony wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Część jawna przetargu z osobami, które dostarczyły kompletne wnioski odbędzie się 28 stycznia 2021 roku o godzinie 10.00 w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta Piekary Śląskie, przy ul. Bytomskiej 92, pokój nr 107 (I piętro). Oględziny mieszkania, w celu zapoznania się ze stanem technicznym lokalu, możliwe są po otrzymaniu pisemnego skierowania w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Bytomskiej 92.

fot. UM Piekary Śląskie

Subskrybuj piekary.info

google news icon

czytaj więcej:

Instalacja w czeskim mieście Opava, która informuje o kursowaniu w przeszłości tramwaju

Powstanie tablica pamiątkowa z dawnymi torami?

1wernisaz

Wystawa filatelistyczna z okazji 100. rocznicy...

9laboratorium chleba

Magda Gessler z „Kuchennymi rewolucjami”...

5remontsp5

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w...

Kalwaria

Piekary Śląskie Wielkanoc 2021: transmisje mszy...

1piekary

Piekary Śląskie: Oto dzielnice z najbogatszą...

5projekt placu zabaw

Projekt nowego placu zabaw przy Miejskim...