Mieszkanie do wynajęcia w centrum Piekar Śląskich – miasto szuka chętnych [GALERIA ZDJĘĆ]

Atrakcyjna lokalizacja, niski czynsz i duży metraż – oto zalety mieszkania przy ul. Bytomskiej 72. Jakie kryteria są stawiane przed przyszłymi najemcami?

30 grudnia 2020 roku Prezydent Miasta Piekary Śląskie ogłosiła nieograniczony przetarg na oddanie w najem lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Bytomskiej 72. Powierzchnia mieszkania wynosi 145,9 mkw., a stawka wywoławcza za mkw. to 5,39 zł. Lokal usytuowany jest na drugim piętrze i posiada instalacje: elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną. Mieszkanie ogrzewane jest piecem węglowym. Wszyscy zainteresowani ofertą, muszą złożyć wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami, w kopercie podpisanej: „Przetarg pisemny – ul. Bytomska 72/II/6-7” w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej, przy ul. Bytomskiej 92 Piekary Śląskie. Dokumenty należy dostarczyć najpóźniej do 27 stycznia 2021 roku.

Jakie wymogi musi spełnić przyszły najemca?

Pierwszym kryterium jest dochód: w gospodarstwie jednoosobowym minimum 1 800,00 zł, a w gospodarstwie wieloosobowym minimum 1 200,00 zł na jednego członka gospodarstwa domowego. Ponadto uczestnicy przetargu, którzy posiadają tytuł prawny do lokalu w Piekarach Śląskich lub innym mieście, są zobowiązani do rozwiązania takiej umowy. Dodatkowo oferenci muszą wpłacić do 26 stycznia wadium w wysokości 157,28 zł. Płatności można dokonać: w kasie Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 84, w pokoju nr 1, na parterze bądź przelewem na konto PKO Bank Polski SA, numer konta: 05 1020 2313 0000 3402 0555 3525.

Co należy zawrzeć we wniosku?

W pisemnej ofercie należy umieścić swoje imię, nazwisko, dokładny adres oraz datę sporządzenia dokumentu. Oprócz podstawowych danych trzeba również wyszczególnić zaproponowaną stawkę czynszu miesięcznego za 1 mkw., jednak nie niższą niż 5,39 zł za mkw. Dodatkowo należy dołączyć oświadczenia dotyczące:
• zapoznania się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
• zapoznania się ze stanem technicznym lokalu,
• zobowiązania do dokonania we własnym zakresie wszystkich wymaganych uzgodnień,
• zobowiązania do porycia we własnym zakresie kosztów ewentualnego remontu lokalu,
• braku zaległości o charakterze cywilnoprawnym i podatkowym,
• wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Dokumenty powinny zawierać również zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami czynszowymi wystawione przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich (ważne 1 miesiąc przed dniem przeprowadzenia przetargu). Ponadto, trzeba również dołączyć kopie dowodu wpłaty wadium. Jednym z kluczowych załączników jest zaświadczenie z zakładu pracy bądź Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o uzyskiwanych dochodach, w okresie trzech pełnych miesięcy poprzedzających datę przeprowadzenia przetargu (październik, listopad, grudzień). Ostatnim wymaganym dokumentem jest wypełniony wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Część jawna przetargu z osobami, które dostarczyły kompletne wnioski odbędzie się 28 stycznia 2021 roku o godzinie 10.00 w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta Piekary Śląskie, przy ul. Bytomskiej 92, pokój nr 107 (I piętro). Oględziny mieszkania, w celu zapoznania się ze stanem technicznym lokalu, możliwe są po otrzymaniu pisemnego skierowania w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Bytomskiej 92.

fot. UM Piekary Śląskie

Subskrybuj piekary.info

google news icon

czytaj więcej:

Instalacja w czeskim mieście Opava, która informuje o kursowaniu w przeszłości tramwaju

Powstanie tablica pamiątkowa z dawnymi torami?

1zss

Zespół Szkół Specjalnych zyskał większą salę do...

Jerzy polaczek arkadiusz checinski

Piekarski poseł Jerzy Polaczek żartuje ze...

Pojemniki polpodziemne

ZGM zwiększa ilość pojemników półpodziemnych w...

Wosp

Podsumowanie WOŚP 2021 w Piekarach Śląskich

001facetbiega

Styczniowy challenge z MOSiR Piekary Śląskie

0001szcz

Kolejny etap szczepień przeciwko COVID-19 –...