Miejski Dom Kultury w Piekarach Śląskich grantobiorcom konkursu Narodowego Centrum Kultury

Konkurs grantowy Narodowego Centrum Kultury „Konwersja cyfrowa domów kultury” umożliwia pozyskanie środków na szkolenia pracowników oraz doposażenie w niezbędny sprzęt do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych online czy w sposób cyfrowy. Jednym z uczestników konkursu był Miejski Dom Kultury w Piekarach Śląskich, który znalazł się wśród 200 domów kultury, które otrzymają pokaźne dofinansowania.

Projekt Konwersja Cyfrowa Domów Kultury

Konkurs grantowy

- Wsparcie cyfryzacji samorządowych instytucji kultury , realizujących działania kulturalne na rzecz lokalnych społeczności, to niezwykle potrzebna pomoc w tym trudnym czasie pandemii. Od lat blisko współpracujemy z domami kultury, znamy realia ich funkcjonowania i oczekiwania. Przeprowadzone w ostatnich latach badania, potwierdzają ogromne potrzeby w obszarze cyfryzacji – wyjaśnia dyrektor Narodowego Centrum Kultury, prof. Rafał Wiśniewski.

16 kwietnia 2021 roku Narodowe Centrum Kultury uruchomiło nabór do konkursu grantowego w ramach projektu „Konwersja cyfrowa domów kultury”. Celem tego przedsięwzięcia było wsparcie lokalnych instytucji kultury środkami na wyposażenie placówek w odpowiednie umiejętności i kwalifikacje w zakresie używania narzędzi cyfrowych oraz zakup sprzętu. O wsparcie mogły ubiegać się takie placówki, jak:

• domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego,

• biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki.

Projekt cieszył się sporym zainteresowaniem. Wpłynęło 1221 wniosków, z czego 1005 przeszło pozytywną ocenę formalną. Ostatecznie wyłoniono 200 grantobiorców, którzy łącznie otrzymają wsparcie w kwocie 26 430 500 złotych.

Miejski Dom Kultury w Piekarach Śląskich znalazł się wśród grona wybranych placówek, które otrzymają wsparcie. Na projekt „Piekarski Nadajnik Kreatywności” przyznano dofinansowanie w kwocie 84 100,00 złotych.

Subskrybuj piekary.info

google news icon