Międzynarodowy konkurs plastyczny „Zróbmy coś dla klimatu”

Zmiany klimatyczne to problem, który dotyka całego globu. Skutki potrafią być dramatyczne i trudne do okiełznania. W związku z tym ruszył międzynarodowy konkurs plastyczny „Zróbmy coś dla klimatu”, organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Teodora Heneczka w Piekarach Śląskich wspólnie z zaprzyjaźnionymi europejskimi bibliotekami.

Zrobmy cos dla klimatu2 skalowacz pl

O konkursie

Konkurs jest dedykowany dzieciom i młodzieży w wieku od 6 do 14 lat. Temat pracy plastycznej ma nawiązywać do problemu zmian klimatu i jego ochrony. Praca powinna zachęcić do zwrócenia uwagi na skutki zmian klimatu jak również pokazać, co można zrobić by im zaprzestać. Zadanie konkursowe można wykonać w dowolnej technice plastycznej płaskiej (możliwej do zeskanowania), w formacie A4, w orientacji poziomej. Praca musi zawierać odpowiednie informacje na odwrocie: imię i nazwisko autora, wiek, kraj oraz nazwę Biblioteki do której praca została złożona. Oceny będą wystawiane w trzech kategoriach wiekowych: 6 – 8 lat, 9 – 11 lat, 12 – 14 lat. Z każdej grupy zostanie wyłoniona jedna praca, która najbardziej spełni określone wymogi takie jak: zgodność tematu pracy z tematyką konkursu, czytelność przekazu treści, oryginalność podejścia do tematu, wrażenia estetyczne oraz staranność wykonania.

Prace można składać do 20.09.2020r. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 15.10.2020 roku na oficjalnej stronie organizatora: www.biblioteka.piekary.pl i www.facebook.com/bibliotekapiekary. Natomiast wręczenie nagród wraz z otwarciem wystawy odbędzie się 17.11.2020r. w siedzibie organizatora. Trzy prace, które zostaną wyłonione po jednej z poszczególnych grup wiekowych zostaną nagrodzone umieszczeniem w wyjątkowym kalendarzu na 2021 rok, reszta prac będzie opublikowana na wystawie podczas rozdania nagród. Wręczanie nagród odbędzie się 17.10.2020r. w siedzibie organizatora. Całe przedsięwzięcie jest organizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Teodora Heneczka w Piekarach Śląskich oraz bibliotekami z: Litwy (Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka / Biblioteka Publiczna Okręgu Kłajpedzkiego im. I. Simonaitytė), Francji (Bibliothèque à vocation régionale de la Ville de Nice / Biblioteka Regionalna w Nicei) oraz Hiszpanii (Bibliotecas municipales de Huesca / Biblioteki Miejskie w Huesca).

Poważny problem – zmiany klimatu

Skutki zmian klimatu jest bez liku. Wysokie temperatury, które utrzymują się przez dłuższy czas często powodują susze. Z terenu dotkniętego takim zjawiskiem nie jest możliwy zbiór plonów. Największy cios otrzymują wtedy rolnicy, którzy muszą się liczyć kolosalnymi stratami, aczkolwiek dosięga to również konsumentów, bowiem przez ograniczoną ilość produktów na ryku ceny szybują w górę. Niedobór wody, to również częste zjawisko, które jednak ciężko wyeliminować. W Polsce doświadczamy bezśnieżnych, suchych zim co skutkuje brakiem nawodnienia przesuszonej gleby.

W przeciągu ostatnich kilku lat byliśmy również świadkami niesamowitych nawałnic, które zabrały dach nad głową wielu mieszkańcom Polski. Co powoduje takie ekstremalne zjawiska? Po pierwsze nadmierna emisja dwutlenku węgla pochodząca ze spalania paliw kopalnianych. W porównaniu z 1850r., gdzie emisja dwutlenku węgla wyniosła mniej niż 1 mld ton rocznie, obecnie globalna emisja dwutlenku węgla sięga 36 mld ton rocznie. Dane mówią same za siebie. Wzrost populacji na świecie również ma wpływ na klimat. Zwiększona liczba ludności powoduje duże zużycie zasobów naturalnych jak również większe zanieczyszczenie środowiska. By temu wszystkiemu zapobiec i zmniejszyć skutki zmian klimatu powinniśmy rozważnie korzystać z surowców naturalnych i dbać o Ziemię, która jest naszym domem.

Subskrybuj piekary.info

google news icon