Miasto Piekary Śląskie rozdaje bezpłatne maseczki. Sprawdź kiedy i gdzie możesz je otrzymać

W naszym mieście rozpoczęła się akcja masowego rozdawania maseczek. Władze Piekar Śląskich pragną w ten sposób przypomnieć mieszkańcom, jak ważne jest zasłanianie nosa i ust w przestrzeni publicznej w trakcie pandemii koronawirusa. Maseczki ochronne zostaną rozdystrybuowane na terenie naszego miasta przez stowarzyszenia, miejskie jednostki, a dodatkowo zostaną uruchomione mobilne punkty. Sprawdź kiedy i gdzie możesz otrzymać pakiet.

Maseczki jednorazowe

Pierwsza partia maseczek trafiła do piekarskich jednostek i stowarzyszeń. 11 tysięcy maseczek ochronny trafiło do: Centrum Usług Społecznych ul. Kusocińskiego 4, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ul. Biskupa Nankera 103, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Olimpijska 3, Zakładu Gospodarki Komunalnej ul. Franciszka Kotuchy 3, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Spółdzielni Mieszkaniowych w Piekarach Śląskich.

Dodatkowo 8 tysięcy maseczek ochronnych trafi do piekarskich parafii. Wkrótce ruszy także akcja dostarczania pakietów do domów mieszkańców, którzy ukończyli już 75 lat. Maseczki zostaną włożone do skrzynek pocztowych – w taki sposób zostanie rozdystrybuowane ok 23 tysiące sztuk. Z kolei od 26 kwietnia 2021 roku rusza mobilne punkty, w których Straż Miejska i Wolontariusze Gwoździa będą rozdawać maseczki wszystkim chętnym od godziny 9.00.

Mobilne punkty z bezpłatnymi maseczkami

26 kwietnia – przed Urzędem Miasta przy ul. Bytomskiej 84,
27 kwietnia – przed Ośrodkiem Kultury Andaluzja przy ul. Oświęcimskiej 45,
28 kwietnia – przed Środowiskowym Domem Kultury w Kozłowej Górze przy ul. Tarnogórskiej 49,
29 kwietnia – przed Miejską Szkołą Podstawową nr 13 przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 108,
30 kwietnia – przed dworcem autobusowym na os. Wieczorka.

Każdy pakiet zawiera 5 sztuk maseczek ochronnych jednorazowych. Miasto w sumie otrzymało ponad 90 000 maseczek, które otrzymało od Agencji Rezerw Strategicznych.

Subskrybuj piekary.info

google news icon