Maluchy będą chodzić do wyremontowanego przedszkola

Ruszyły prace nad termomodernizacją kolejnego budynku użyteczności publicznej w Piekarach. Niedawno rozpoczął się remont Przedszkola nr 3, teraz przyszła kolej na placówkę nr 11.

Um

Projekt zmian

Zakres działań nie ogranicza się tylko do renowacji termoizolacji. W skład listy zadań wchodzą także:
• wymiana pokrycia dachowego wraz z odtworzeniem obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
• odtworzenie parapetów zewnętrznych,
• wymiana instalacji centralnego ogrzewania,
• wymiana armatury oświetleniowej z zastosowaniem energooszczędnych opraw w technologii LED,
• przemurowanie kominów ponad dachem.


- Nasz cel jest jasny wszystkie placówki szkolne i przedszkolne powinny prezentować jeden standard, pasując do współczesnych czasów – stwierdza Zastępca Prezydenta Miasta Krzysztof Turzański. – I tak, krok po kroku, realizujemy kolejne inwestycje – dodaje.

Cena remontu

Koszty inwestycji sięgają 779 622 zł. Piekary Śląskie uzyskały na ten cel bardzo potrzebne dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. Wsparcie finansowe umożliwił Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”. Dotacja pokryje 85% kosztów kwalifikowanych (czyli 559 308 zł).

W czerwcu rozstrzygnięto także przetarg na wykonanie prac remontowych. Najkorzystniejsza, zdaniem Urzędu Miasta, propozycja pochodziła od Zakładu Remontowo-Budowlanego „ULBUD”. Częstochowskie przedsiębiorstwo przedstawiło swoje usługi w cenie 947 075,56 zł, co stanowiło najtańszą oferowaną stawkę spośród wszystkich zgłoszonych przez uczestników konkursu. Działania budowane zostaną zakończone do 15 grudnia.

Termomodernizacja Piekar

Nie tylko Przedszkole nr 11 zostanie poddane pracom remontowym. Na początku tego roku nasze miasto otrzymało dofinansowanie z Unii Europejskiej na odnowienie izolacji kilku obiektów instytucji publicznych. Do projektu dołączają także: Zespół Szkół Specjalnych, Szkoła Podstawowa nr 5, czy budynek Powiatowego Urzędu Pracy.

- Zmiany zachodzą stopniowo – mówi Krzysztof Turzański. - Z dnia na dzień nie ma możliwości zrealizowania wszystkiego, ale w miarę upływu czasu widać zmianę jakościową, jaka zachodzi w Piekarach Śląskich. Konsekwentnie realizujemy program rozwoju naszego miasta napisany wspólnie z Państwem – dodaje.


fot. UM Piekary Śląskie

Subskrybuj piekary.info

google news icon