Rada Miasta podjęła decyzję. Łukasz Ściebiorowski zachowa swój mandat

Wojewoda Śląski nakazał piekarskim urzędnikom wszcząć postępowanie wyjaśniające w sprawie zarzutów dotyczących naruszenia przez Łukasza Ściebiorowskiego ustawy zakazującej prowadzenie działalności gospodarczej przez radnych. Na dzisiejszej sesji obradowano czy Łukasz Ściebiorowski ma zachować swój mandat.

Luksza sciebiowski

Radni jednogłośnie przegłosowali uchwałę. Łukasz Ściebiorowski zachowa swój mandat

Podczas dzisiejszej sesji był rozpatrywany m.in. projekt uchwały w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie stwierdzenia braku podstaw do wygaśnięcia mandatu radnego. Rada Miasta przyjęła jednogłośnie stanowisko, że brak jest podstaw do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Łukasza Ściebiorowskiego. Wszyscy radni byli zgodni. Na 22 radnych (radny Łukasz Ściebiorowski nie brał udziału w głosowaniu) 22 radnych przegłosowało uchwałę. Oznacza to, że Łukasz Ściebiorowski zachowa swój mandat i dalej będzie sprawował funkcję radnego.

Pismo Wojewody Śląskiego

Przypomnijmy, że 6 sierpnia 2020 roku do Rady Miasta wpłynęło pismo Wojewody Śląskiego z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie zarzutów dotyczących naruszenia przez radnego Łukasza Ściebiorowskiego przepisu art. 24f ustawy o samorządzie gminnym.

- Z treści przesłanego pisma wynika, że radny Łukasz Ściebiorowski zasiada we władzach stowarzyszenia prowadzącego działalność z wykorzystaniem majątku Gminy Piekary Śląskiego i osiągającego przychody operacyjne - czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.

Wspomniana ustawa, którą miał łamać Łukasz Ściebiorowski mówi, że radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat. Nie mogą również zarządzać taką działalnością oraz być przedstawicielami lub pełnomocnikami w jej prowadzeniu.

Odgrzebywanie starej sprawy. Nie złamał prawa

Okazuje się, że radny owszem, był członkiem Zarządu GKS "Andaluzja" Brzozowice-Kamień w Piekarach Śląskich, co mogłoby być niezgodne z prawem, ale przestał obejmować to stanowisko dokładnie 28 lutego 2011 r. Zgodnie z ustawą, zrezygnował z niego w miarę wcześnie - według ustawy miał na to trzy miesiące od dnia złożenia ślubowania.

- 1 grudnia 2010 objąłem mandat radnego Rady Miasta Piekary Śląskie w wyniku wyborów samorządowych do Rady Miasta Piekary Śląskie, które odbyły się 21 listopada 2010 r - wyjaśnia radny Łukasz Ściebiorowski w piśmie do przewodniczącego rady miasta. - Pismem z dnia 7 stycznia 2011 roku poinformowałem Zarząd GKS "Andaluzja" Brzozowice-Kamień o rezygnacji z dniem 28 lutego 2011 r. z funkcji członka zarządu - dodaje.

Słowa radnego potwierdza samo GKS "Andaluzja". - Łukasz Ściebiorowski nie wchodzi w skład Zarządu Klubu od dnia 28.02.2011 r. - potwierdza zarząd.

Co ciekawe, blisko 10 lat temu GKS "Andaluzja" Brzozowice-Kamień zaprzestał faktycznej działalności gospodarczej. Było nią prowadzenie sklepu spożywczego, który obsługiwał bony żywnościowe pracowników kopalń.

- Klub przez szereg lat prowadził działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu sklepu ogólnospożywczego, który jednak zaprzestał działalności w 2011 roku. W związku z tym Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piekarach Śląskich wykreślił z urzędu z rejestru jako podatnika podatku VAT ze względu na brak sprzedaży lub nabycia - wyjaśnia zarząd GKS "Andaluzja" Brzozowice-Kamień.

fot. sciebiorowski.pl

Subskrybuj piekary.info

google news icon