Lista zadań dopuszczonych do głosowania w III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Zakończyła się weryfikacja 198 zadań zgłoszonych przez mieszkańców w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Na listę dopuszczonych do głosowania trafiło 120 zadań, które dotyczą m.in. organizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych, edukacyjnych. Pozytywną opinię zebrały również projekty inwestycyjne. W III edycji MBO do rozdysponowania jest 10 mln zł – 5 mln zł na zadania w puli EKO oraz 5 mln zł na projekty w puli REGIO.

Marszałkowski Budżet Obywatelski

W tym roku pula projektów EKO będzie się składać z 28 zadań opiewających łącznie na kwotę prawie 17 mln zł. Mieszkańcy będą mogli oddać swój głos również na projekty z puli REGIO wśród poszczególnych podregionów:

1. Powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki oraz miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała – 13 zadań o łącznej wartości 3 101 366 zł.

2. Powiaty: bieruńsko-lędziński, pszczyński oraz miasta na prawach powiatu: Katowice, Mysłowice, Tychy – 13 zadań na łączną kwotę 1 758 488 zł.

3. Powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski oraz miasta na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory – 12 zadań na łączną kwotę 2 304 922 zł.

4. Powiaty: gliwicki, lubliniecki, tarnogórski oraz miasta na prawach powiatu: Bytom, Gliwice – 20 zadań na łączną kwotę 4 052 846 zł.

5. Miasta na prawach powiatu: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Zabrze – 11 zadań o łącznej wartości 1 693 530 zł.

6. Powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski oraz miasto na prawach powiatu Częstochowa – 11 zadań o łącznej wartości 1 767 284 zł.

7. Powiaty: będziński, zawierciański oraz miasta na prawach powiatu Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec – 12 zadań na łączną kwotę 2 328 728 zł.

Wśród 120 pozytywnie zweryfikowany projektów trzy z nich szczególnie dotyczą mieszkańców Piekar Śląskich. Pierwszy z nich to rewitalizacja parku szpitalnego przy Samodzielnym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba. Projekt obejmuje rewitalizację parku oraz przygotowanie odpowiednich warunków do rekonwalescencji dla pacjentów placówki. Zadanie zakłada stworzenie miejsc do obcowania z naturą, miejsca izolacji, wyciszenia i odpoczynku dla pacjentów i ich opiekunów czy osób towarzyszących. Planuje się owe nasadzenia drzew i krzewów, wymiana i doposażenie w elementy małej architektury, założenie łąki kwiatowej, montaż tablic informacyjnych prezentujących historię szpitala, a także dostosowanie terenu do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. Koszt realizacji tej inwestycji to kwota 921 565,00 zł.

Kolejny projekt przeznaczony jest dla mieszkańców Siemianowic Śląskich oraz Piekar Śląskich. Zadanie pt. „Wyginam śmiało ciało i umysł ćwiczę też - zajęcia z robotyki, programowania i jogi” zakłada:
• organizację cyklu zajęć z programowania i konstruowania robotów dla 5 i 6 latków oraz dzieci w klasach od I do IV szkoły podstawowej (1 raz w tygodniu),
• organizacje cyklu zajęć jogi dla dzieci z klas I-IV szkoły podstawowej (1 raz w tygodniu) oraz dorosłych (2 razy w tygodniu).
Zajęcia z robotyki mogą stać się ciekawą formą spędzania wolnego czasu, a przy okazji poszerzą wiedzę na temat programowania. Z kolei dzięki jodze oczyścimy swój umysł, zrelaksujemy się oraz poprawimy sprawność fizyczną. Zajęcia będą odbywać się w Szkole Podstawowej w Siemianowicach Śląskich w dzielnicy Michałkowice, czyli w bliskim otoczeniu Piekar Śląskich. Koszt tego zadania to 144 500,00.

Trzecie zadanie nosi tytuł „POMYŚL O ZDROWIU - SPŁYW RZEKĄ BRYNICĄ” i dotyczy organizacji zajęć sportowych w tym nauki wiosłowania i praktycznego radzenia sobie w trakcie spływów rzekami. Projekt ma zachęcić mieszkańców Piekar Śląskich, Chorzowa oraz Rudy Śląskiej do aktywnego spędzania wolnego czasu na łonie natury. Realizacja projekt to koszt 20 000,00 zł.

Subskrybuj piekary.info

google news icon