Legalizacja wodomierzy - sprawdź co musisz wiedzieć

Jednym z licznych obowiązków osób posiadających mieszkanie lub dom jest terminowe opłacanie zużycia mediów - prądu, gazu czy wody. Pamiętać o tym muszą również wszyscy zarządzający budynkami o charakterze instytucjonalnym. Za dokładny pomiar każdego z nich odpowiadają profesjonalne urządzenia pomiarowe. Należy pamiętać, że one również wymagają podjęcia pewnych działań - jednym z nich jest regularna legalizacja wodomierzy. Aby nie narazić się na ustawowe konsekwencje z niewywiązania się z tego obowiązku, warto wiedzieć, na czym polega ta procedura i jak często należy ją przeprowadzać. Przedstawiamy wszystkie najważniejsze informacje.

Licznik wody legalizacja

Legalizacja wodomierzy - podstawowe informacje

Aby precyzyjnie mierzyć zużycie wody w danym budynku, niezbędny jest prawidłowo działający licznik. To dzięki niemu wiemy, jak wysokie należności za jej pobór musimy pokryć. Sprawdzenie stanu technicznego urządzenia pomiarowego to właśnie legalizacja wodomierzy - podczas wykonywania przeglądu upewniamy się, czy licznik wskazuje poprawne wartości przepływającej wody.

Każdy właściciel domu czy mieszkania jest zobowiązany przeprowadzać legalizację wodomierzy co 61 miesięcy. W tym celu musi skontaktować się z punktem legalizacyjnym wyznaczonym przez Prezesa Głównego Urzędu Miar - wszyscy mieszkańcy Chorzowa mogą skorzystać z atrakcyjnych warunków oferowanych przez firmę GPW SA, której siedziba mieści się przy ulicy Parkowej. Po przeprowadzeniu przeglądu, o ile praca licznika przebiega prawidłowo, upoważniony pracownik Urzędu Miar oznacza wodomierz poprzez nałożenie na niego cech legalizacyjnych w postaci naklejek holograficznych lub właściwych symboli na plombie ołowianej. Jeśli natomiast stwierdzi nieprawidłowości, konieczny będzie montaż nowego urządzenia.

Legalizacja wodomierzy - przepisy

Prawo obowiązujące na terenie naszego kraju bardzo precyzyjnie określa, kto jest odpowiedzialny za regularną legalizację wodomierzy. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że konieczne będzie ustalenie osoby będącej właścicielem danego licznika. Okazuje się natomiast, że to akurat nie musi być dla wszystkich oczywiste. Według uchwały Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wodomierz jest własnością osoby nabywającej go, natomiast na jego użytkowniku spoczywa obowiązek pokrywania kosztów zużycia wody. Aby pomiędzy tymi dwiema osobami nie pojawiły się niepotrzebne spory, niezbędne jest dokładne określenie, która z nich ponosi odpowiedzialność za wykonywanie regularnych przeglądów.

Musisz wiedzieć, że czas użytkowania pierwotnie zamontowanych liczników wody wynosi 5 lat. Po upływie tego okresu niezbędna jest legalizacja wodomierzy lub ich całkowita wymiana, jeśli podczas przeprowadzanego audytu wykryte zostaną nieprawidłowości w działaniu. Istotne jest także dokładne zrozumienie oznaczeń znajdujących się na plombie. Jeśli bowiem termin przeglądu określony został w latach, obowiązuje od 1. dnia roku po legalizacji, jednak w przypadku określania jej miesiącami, legalizacja wodomierzy obowiązuje od 1. dnia miesiąca, w którym został wykonany obowiązkowy przegląd.

Istotne jest również podkreślenie, że w czasie określonych przepisami 5 lat również ważne jest zadbanie o prawidłowe działanie urządzenia. Jeśli w tym okresie stwierdzone zostanie jego nieprawidłowe działanie lub dojdzie do jego zniszczenia, właściciel ma obowiązek zgłosić to i zlecić wymianę lub naprawę i ponowną legalizację.

Terminowa legalizacja wodomierzy

Polskie prawo precyzuje nie tylko czas użytkowania urządzenia czy osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie przeglądu liczników. Legalizacja wodomierzy to obowiązek, a więc jeśli jej nie wykonamy we wskazanym terminie, musimy liczyć się ze stosowanymi krokami prawnymi - szczegóły prezentuje art. 26 ustawy Prawo o Miarach. Muszą o tym pamiętać zarówno osoby prywatne (właściciele lub użytkownicy - w zależności od zapisów w ich umowie), jak i zarządcy wspólnot mieszkaniowych.

Subskrybuj piekary.info

google news icon