Kwalifikacja wojskowa 2021. W tym roku kolej na mężczyzn urodzonych w 2002

Odbywająca się co roku kwalifikacja wojskowa, pozwala ocenić stan zdrowia i możliwość ewentualnej zdolności do służby. W tym roku formalności czekają urodzonych w 2002, ale nie tylko.

Kwalifikacja wojskowa

Dawniej, każdy młodzieniec był był zobowiązany do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Z obowiązku zwalniały jedynie powódki zdrowotne. W Polsce ostatni pobór do wojska odbył się w 2008 roku. Rok później sejm znowelizował ustawy, a mundur i koszary zostały zamienione na obowiązkową kwalifikację, podczas której określa się jedynie ewentualną zdolność...

Oczywiście, w dalszym ciągu prowadzone są zgłoszenia, ale tylko do ochotniczej służby wojskowej. Warunkiem jest kategoria A oraz ukończony 18 rok życia. Czas i miejsce to kwestia wyboru młodego mężczyzny, który wyrazi chęć odbycia służby.

Kwalifikacja Wojskowa 2021 w Piekarach Śląskich

W związku z pandemią, w tym roku, decyzją MSWiA i MON, kwalifikacje wojskowe mogą być przeprowadzane w terminach od kwietnia do lipca lub od sierpnia do listopada. Każdy wojewoda wybrał już termin, oraz powołał komisje lekarskie. W przypadku naszego miasta to Ośrodek Kultury Andaluzja w Kamieniu przy ul. Oświęcimskiej 45.

Każda osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej w 2021 r. otrzyma wezwanie pocztą.

Kto musi się wstawić?

  • Mężczyźni urodzeni w 2002 r.,
  • mężczyźni urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • osoby urodzone w latach 2000–2001, które wcześniej zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia,
  • kobiety urodzone w latach 1997-2002 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, a także kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • mogą być wezwane również osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłoszą się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

Co należy zabrać?

Na pierwsze wezwanie należy zabrać dokument potwierdzający tożsamość, aktualną fotografię o wymiarach 35x40 mm, dokument potwierdzający wykształcenie, posiadane kwalifikacje zawodowe albo zaświadczenie potwierdzające kontynuację nauki. Dla wszystkich, którzy podchodzą po raz kolejny - należy mieć ze sobą również dokumentację medyczną.

Szczegółowe informacje na temat organizacji i przeprowadzania kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu 32 39 39 337 (do dnia 13 października br.), w Wydziale Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Piekary Śląskie oraz pod nr telefonu 32 284 56 20 (od 14 października do 04 listopada 2021 r.) w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Miasta Piekary Śląskie.

Subskrybuj piekary.info

google news icon