Które przejścia dla pieszych w Piekarach Śląskich zostaną doświetlone? Miasto szuka wykonawcy

By zwiększyć bezpieczeństwo w mieście, władze postanowiły doświetlić przejścia dla pieszych. Przetarg na wykonanie zamówienia ruszył. Oto lista miejsc, które mają zostać doświetlone.

01przejscie

Piesi to osoby, które są najmniej chronione spośród wszystkich uczestników ruchu drogowego. Słabe oświetlenie przejść dla pieszych wcale nie ułatwia im życia – brak rozwagi ze strony pieszego i kierowcy w połączeniu ze złymi warunkami atmosferycznymi i brakiem oświetlenia przejścia może doprowadzić do tragicznego zdarzenia. Człowiek podczas zderzenia z samochodem ma bardzo małe szanse by wyjść z tego incydentu bez szwanku.

Mając na uwadze powyższe, władze miasta postanowiły ogłosić przetarg na doświetlenie miejsc dla pieszych. Zamówienie publiczne ogłoszone 11 grudnia dotyczy: opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, wykonania robót budowlanych, dostawy i montażu dostarczony urządzeń i wyposażenia, a także uzyskanie niezbędnych pozwoleń na budowę (jeśli takowe będą potrzebne). Prace obejmą m.in.: kompleksowe roboty budowlane; rozbiórkę nawierzchni asfaltowej, barierek ochronnych czy słupów instalacji; montaż urządzeń oraz zabezpieczenie okablowania. Szczegółowy zakres robót znajdziemy TUTAJ.

Które miejsca w Piekarach Śląskich zostaną doświetlone?

1. Przejście dla pieszych przez ul. Papieża Jana Pawła II – w rejonie skrzyżowania z ul. Leśną.
2. Przejście dla pieszych przez ul. Bytomską – nieopodal skrzyżowania z ul. Generała Jerzego Ziętka.
3. Przejście dla pieszych przez ul. Bytomską – w pobliżu skrzyżowania z ul. Kalwaryjską.

Kto może wziąć udział w przetargu?

By zostać wykonawcą, przedsiębiorstwo musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną, która polegała na budowie, przebudowie lub remoncie oświetlenia przejścia (przejść) dla pieszych bądź oświetlenia: ulicznego, drogowego, ciągów pieszych lub pieszo-rowerowych, o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł z VAT. Kolejnym wymogiem jest posiadanie co najmniej jednej osoby, która posiada uprawnienia budowlane do: projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej.

Termin składania ofert mija 28.12.2020r., o godz. 11.30. Zamówienia ma zostać zrealizowane do 29.10.2021r.

Subskrybuj piekary.info

google news icon