Konsultacje społeczne w sprawie zapobiegania bezdomności zwierząt. Miasto przeznacza 120 tys. zł

Miasto Piekary Śląskie organizuje konsultacje społeczne ws. zapobiegania bezdomności zwierząt oraz programu opieki nad nimi. W 2022 przeznaczono na ten cel w budżecie 120 tys. zł. Jak miasto zamierza zapobiegać temu problemowi?

We wtorek, 15 lutego rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Piekar Śląskich. Narada potrwa do 20 lutego.

Konsultacje polegają na wspólnej naradzie mieszkańców Piekar nad określonym wyżej problemem. Mieszkańcy swoje pomysły, opinie oraz wnioski mogą zgłaszać na trzy różne sposoby.

 • pocztą elektroniczną na adres Urzędu Miasta Piekary Śląskie – ekokomunalna@piekary.pl,
 • listownie na adres Urzędu Miasta Piekary Śląskie – ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie, z adnotacją na kopercie „konsultacje projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Piekary Śląskie w 2022 roku”,
 • osobiście u Naczelnika Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej (pok. nr 113 w budynku Urzędu Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84).

Rada miasta chce podjąć konkretne kroki

Rada przygotowała specjalną uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami. Wprowadzenie życie dokumentu znalazło uzasadnienie m.in. w danych ze schroniska, gdzie w 2021 roku trafiło 39 psów oraz 7 kotów. Pod uchwalą podpisał się naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej - Adam Maruszczyk.

W treści dokumentu znaleźć można konkretne kroki, które zamierza podjąć rada miasta. W sprawie zapobiegania bezdomności zwierząt:

 • sterylizacja i kastracja psów oraz kotów przyjętych przez schronisko, z wyjątkiem zwierząt, u których występują przeciwwskazania,
 • usypiania ślepych miotów zwierząt, w sposób humanitarny przez lekarza weterynarii zgodnie z przepisami prawa.

Kolejny rozdział dokumentu nawiązuje do działań, mających na celu opiekę nad zwierzętami.

 • zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, dzięki Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami Oddział w Chorzowie, Wydziałowi Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami oraz organizacjom pozarządowym,
 • opieka nad kotami wolnożyjącymi, w tym ich dokarmianie, realizowane przez Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej oraz Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Radzionkowie
 • poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
 • odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Piekar Śląskich,
 • zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
 • elektryczne oznakowanie psów - czipowanie.

120 tys. na walkę z bezdomnością oraz na opiekę nad zwierzętami

Miasto na realizację tego zadania w budżecie na rok 2022 przeznaczyło 119 536 złotych. Środki te zostały podzielone na dwa konkretne cele. 10 tys. zł wykorzystane zostanie opiekę, dokarmianie, sterylizację, dokarmianie kotów wolnożyjących, całodobową opiekę nad zwierzętami, które uczestniczyły w zdarzeniu drogowym, usypianie ślepych miotów oraz czipowanie.

Natomiast 109 tys. zł wykorzystane zostanie na odławianie i ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt, zapewnienie im miejsca w schronisku oraz poszukiwanie im nowych właścicieli.

Subskrybuj piekary.info

google news icon