Konsultacje społeczne w sprawie nadania nazwy ronda

Władze miasta zarządziły przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały dotyczącego nadania nazwy rondu na skrzyżowaniu dróg DW 911 oraz ulicy Bytomskiej nazwy: Rondo „Śląskich Przeciwlotników”. Konsultacje będą się odbywać w terminie od 14 do 22 maja 2021 roku.

Rondo

Nienazwane dotąd rondo na skrzyżowaniu dróg DW 911 oraz ulicy Bytomskiej ma nosić nazwę: Rondo „Śląskich Przeciwlotników”. 4 lata temu w naszym mieście odbyły się główne uroczystości Centralnych Obchodów Święta Wojsk Obrony Przeciwlotniczej. Obchody rozpoczęły się od świętej w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Szarleju, a wszyscy następnie udali się pod Kopiec Wyzwolenia. Po uroczystej części wydarzenia miał miejsce Piknik Militarny. Obchody przyciągnęły wtedy tłumy mieszkańców Piekar Śląskich. Władze miasta zaproponowały więc, by oddać cześć śląskim przeciwlotnikom i nazwać tak rondo.

Kto może wziąć udział w konsultacjach?

Swoje opinie mogą wyrazić organizacje pozarządowe i podmioty, które prowadzą działalność na terenie Piekar Śląskich lub działają na rzecz jego mieszkańców. Uwagi można składać na kilka sposobów:
• na pocztę elektroniczną Urzędu Miasta Piekary Śląskie (geodezja@piekary.pl),
• listownie na adres Urzędu Miasta Piekary Śląskie (ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie) z adnotacją na kopercie „Konsultacje projektu chwały w sprawie nadania ulicy położonej w Piekarach Śląskich nazwy: Zielona”,
• osobiście u Geodety Powiatowego (pok. nr 202 w budynku Urzędu Miasta Piekary Śląskie Bytomska 92).
Mieszkańcy Piekar Śląskich swoje opinie mogą zgłaszać do radnych, którzy podczas konsultacji społecznych wezmą ich zdanie pod uwagę.

fot. Google Maps

Subskrybuj piekary.info

google news icon