Kolejne placówki edukacyjne w Piekarach Śląskich przejdą metamorfozę

W ubiegłym roku wiele szkół podstawowych i przedszkoli przeszło remont. W 2021 roku miasto również nie zamierza próżnować w tej kwestii – właśnie ruszył przetarg na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej termomodernizacji i modernizacji 5 placówek oświatowych.

Kotuchy40

Czego dotyczy przetarg?

Zamówienie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej termomodernizacji i modernizacji pięciu placówek edukacyjnych wraz uzyskaniem wszelkich prawomocnych pozwoleń na budowę. Zadanie będzie realizowane w kilku częściach:

• Część 1 – Miejskie Przedszkole nr 10,
• Część 2 – Miejskie Przedszkole nr 2,
• Część 3 – Miejska Szkoła Podstawowa nr 11,
• Część 4 – Miejska Szkoła Podstawowa nr 9,
• Część 5 – Miejska Szkoła Podstawowa nr 15.

Wszystkie części dotyczą jednakowych zadań, a są to m.in.: przeprowadzenie audytu energetycznego z uwzględnieniem efektu energetycznego i efektu ekologicznego, stworzenie projektu budowlanego i projektów wykonawczych oraz opracowanie kosztorysów inwestorskich. Jeśli będzie to konieczne, wykonawca musi również uzyskać pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów oraz zaplanować nasadzenia zastępcze. Zakres dokumentacji powinien obejmować również wszelkie roboty: ogólnobudowlane, termoizolacyjne, murarskie, wykończeniowe, malarskie, okładzinowe. Więcej szczegółów znajdziemy TUTAJ.

Kto może zostać wykonawcą?

O udział w przetargu mogą starać się przedsiębiorstwa, które wykażą, iż w ciągu ostatnich 3 lat wykonali co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie budowy, przebudowy, remontu lub termomodernizacji, modernizacji budynku o wartości usługi co najmniej 30 000,00 zł brutto (przy składaniu oferty na więcej niż jedną część zamówienia warunek ulega zsumowaniu). Firma powinna również dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania, w specjalności: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Dodatkowo wykonawca musi wnieść wadium w wysokości 1 000,00 zł (dotyczy każdej części – przy składaniu oferty na kilka części wadia się sumują) na rachunek bankowy zamawiającego: PKO Bank Polski SA nr 05 1020 2313 0000 3402 0556 3525.

Termin składania ofert mija 05.02.2021r. o godz. 12.00. Szczegółowe informacje dotyczące powyższego przetargu znajdziemy TUTAJ.

fot. Google Maps

Subskrybuj piekary.info

google news icon