Kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego. Projekty można zgłaszać od 7 lutego

Urząd miasta ogłasza nabór projektów na kolejną edycję Budżetu Obywatelskiego. Wnioski z pomysłami można składać od 7 lutego do 31 marca. Głosowanie odbędzie się w czerwcu br. Łącznie do dyspozycji są 2 mln złotych, natomiast wartość jednego projektu nie może przekroczyć 700 tys. zł

fot. UM Piekary
Budżet obywatelski 2021 wyr

Rozpoczyna się kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego. Dzięki niej mieszkańcy będą mieć realny wpływ na powstające inwestycje w mieście, a tym samym gospodarowanie pulą środków publicznych.

Jak wygląda proces kwalifikacyjny?

Każdy mieszkaniec Piekar Śląskich może złożyć projekt poparty odpowiednimi dokumentami. Mogą zrobić to także osoby niepełnoletnie, po przedstawieniu zgody pisemnej rodzica.

Urzędnicy weryfikują go pod kątem możliwości realizacji. Propozycje zadań, które zostały zaakceptowane poddawane są głosowaniu mieszkańców. Projekty, które zdobyły najwięcej głosów są realizowane w kolejnym roku budżetowym.

Warunkiem pozytywnej weryfikacji jest to, że projekt musi dotyczyć spraw znajdujących się zakresie zadań publicznych pozostających w kompetencjach Miasta. Akceptowane będą zarówno projekty inwestycyjne, jak i kulturalne, społeczne i artystyczne.

Formularz zgłoszenia projektu można pobrać ze strony internetowej lub w punktach informacyjnych Budżetu Obywatelskiego.

Podstawowe dane dot. wniosku

By projekt został zatwierdzony niezbędnych jest kilka danych, które stanowią podstawę weryfikacji urzędniczej.

  1. Dane osobowe - podstawowe dane do weryfikacji,
  2. Nazwa projektu - prosta i czytelna nazwa,
  3. Krótki opis projektu - główne założenia projektu,
  4. Lokalizacja propozycji projektu - dokładny adres, w tym numer działki, musi być zlokalizowany na terenie Piekar Śląskich,
  5. Klasyfikacja propozycji projektu i potencjalni odbiorcy propozycji projektu - dziedzina oraz potencjalni biorcy,
  6. Pełny opis propozycji projektu - rozwinięcie opisu projektu,
  7. Uzasadnienie dla realizacji propozycji projektu - wyjaśnienie powodu, dlaczego projekt ma zostać zrealizowany,
  8. Wstępny kosztorys propozycji projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych - można skorzystać ze specjalnego kosztorysu umieszczonego na stronie miasta,
  9. Szacunkowy koszt utrzymania zadania po jego realizacji - określenie typu kosztu.

W razie pytań i wątpliwości UM proponuje kontakt telefoniczny z koordynatorem ds. BO pod numerem 32 77 61 435 lub 48 691 693 031.

Subskrybuj piekary.info

google news icon